svȁkakav

svȁkakav
svȁkak|av prid. odr. -kvī〉 {{c=0}}1. {{001f}}koji je vrlo različit {{/c}}[∼vo bilje; ∼vo cvijeće]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}raznovrstan, malovrstan, svakojak 2. {{001f}}{{/c}}pejor. {{c=0}}od kojega se može koješta očekivati {{/c}}[on je ∼av; ∼vi ljudi]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}nevaljao, kojekakav{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • svȁtko — zam. 〈G svȁkog(a), D L svȁkom(e,u), I svȁkīm〉 (zamjenica za svako lice) 1. {{001f}}svaka osoba, svaki čovjek, svi do jednoga [∼ se muči u životu] 2. {{001f}}pejor. bilo tko, tko bilo, bilo kakav čovjek, bilo kakvi ljudi, kojekakvi ljudi [to ne …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Croate — Cet article concerne la langue croate. Pour le peuple croate, voir Croates. Croate Hrvatski Parlée en Croatie, Bosnie Herzégovine, Serbie (Voïvodine) et d’autres pays Région Europe centrale …   Wikipédia en Français

  • Langue croate — Croate  Cet article concerne la langue croate. Pour le peuple croate, voir Croates. Croate …   Wikipédia en Français

  • Langue serbe — Serbe  Cet article concerne la langue serbe. Pour le peuple serbe, voir Serbes. Serbe Srpski / Српски Parlée en Serbie, Monténégro, Croatie, Bosnie Herzégovine, Roumanie, Macédoine et d autres pays Région …   Wikipédia en Français

  • Serbe — Cet article concerne la langue serbe. Pour le peuple serbe, voir Serbes. Serbe Српски / Srpski Parlée en  Serbie …   Wikipédia en Français

  • ìzbiti — svrš. 〈prez. ı̏zbijēm, pril. pr. īvši, prid. trp. izbìjen〉 1. {{001f}}a. {{001f}}(što) udarcem ili snažnim pokretom učiniti da što ispadne, izađe iz čega [∼ vrata; ∼ osovinu iz ležišta; ∼ komu što iz ruke] b. {{001f}}dati kome mnogo udaraca šibom …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ispítati — (koga, što) svrš. 〈prez. ìspītām, pril. pr. āvši, prid. trp. ìspītān〉 1. {{001f}}podvrgnuti ispitu, provjeri znanja ili sposobnosti 2. {{001f}}pitanjima doznati od koga što, postaviti komu za to sva potrebna pitanja [∼ unakrsno] 3. {{001f}}a.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jèsam — 1. {{001f}}1. l. prez. gl. biti (2. i 3. l. jèsi, jȅst) 2. {{001f}}iron. u situaciji kad se upravo dogodilo ili kad se razgovara o onome što se prije dogodilo u zn. negiranja [∼ (jesi, jest) se (si, se) proslavio (iskazao itd.) u zn. nisam (nisi …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ne — čest. 1. {{001f}}riječ za odricanje, negira glagolsku radnju ili značenje drugih punoznačnih riječi 2. {{001f}}u negiranom pitanju koje ne traži odgovor; dovodi u pitanje istinitost prethodnog teksta [što se sve ljudi ∼ sjete; što sve ∼ izmisle]… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nôž — m 〈G nóža, V nôžu, N mn nóževi〉 1. {{001f}}ručno oruđe za rezanje i hladno oružje za sječenje i bodenje [kuhinjski ∼; kirurški ∼; lovački ∼] 2. {{001f}}dio sprave koji ima oštricu i služi za rezanje (npr. u stroju za mljevenje itd.) 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”