svȁtko

svȁtko
svȁtko zam. 〈G svȁkog(a), D L svȁkom(e,u), I svȁkīm〉 (zamjenica za svako lice) {{c=0}}1. {{001f}}svaka osoba, svaki čovjek, svi do jednoga {{/c}}[∼ se muči u životu] {{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}pejor. {{c=0}}bilo tko, tko bilo, bilo kakav čovjek, bilo kakvi ljudi, kojekakvi ljudi {{/c}}[to ne može ∼ znati; nema posla sa svakim]
{{c=0}}⃞ {{001f}}{{/c}}... nije za svakoga {{c=0}}(kad se želi istaknuti ukupnost viših zahtjeva koji ograničuju broj ljudi koji se kao prosječni ili slabiji od toga ne mogu čime baviti) {{/c}}[boks nije sport za svakoga; preferans je teška igra, nije za svakoga]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Differences between standard Bosnian, Croatian and Serbian — South Slavic languages and dialects Western South Slavic Sl …   Wikipedia

  • Croatian presidential election, 2009–2010 — 2005 ← 27 December 2009 and 10 January 2010 → Next …   Wikipedia

  • rȅći — (što) svrš. 〈prez. rȅčēm/rȅknēm, pril. pr. rèkāvši, imp. rèci, aor. rèkoh (2. i 3. l. jd rȅče), pril. sad. rȅkūći, prid. rad. rȅkao, prid. trp. rèčen〉 1. {{001f}}govorom ili riječju izložiti, izraziti se riječima, usmeno ili pismeno;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • reći — rȅći (što) svrš. <prez. rȅčēm/rȅknēm, pril. pr. rèkāvši, imp. rèci, aor. rèkoh, [i] (2. i 3. l. jd)[/i] rȅče, pril. sad. rȅkūći, prid. rad. rȅkao, prid. trp. rèčen> DEFINICIJA 1. govorom ili riječju izložiti, izraziti se riječima, usmeno… …   Hrvatski jezični portal

  • jèsam — 1. {{001f}}1. l. prez. gl. biti (2. i 3. l. jèsi, jȅst) 2. {{001f}}iron. u situaciji kad se upravo dogodilo ili kad se razgovara o onome što se prije dogodilo u zn. negiranja [∼ (jesi, jest) se (si, se) proslavio (iskazao itd.) u zn. nisam (nisi …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • posvaditi — pòsvaditi svrš. <prez. īm, pril. pr. īvši, prid. trp. pòsvađen> DEFINICIJA 1. (koga) učiniti da tko s kim bude u svađi, zavadi 2. (se) ući s kime u svađu; zavaditi se ETIMOLOGIJA po + v. svađa …   Hrvatski jezični portal

  • jesam — jèsam DEFINICIJA 1. (jèsi, jȅst) 1. l. jd prez. gl. biti1 2. iron. u situaciji kad se upravo dogodilo ili kad se razgovara o onome što se prije dogodilo u zn. negiranja [jesam (jesi, jest) se (si, se) proslavio (iskazao itd.) u zn. nisam (nisi,… …   Hrvatski jezični portal

  • Sekula Drljević — Sekula, historically more notable as Sekule Drljević (Montenegrin Cyrillic: Секулa or Секуле Дрљевић), (1884 – 1945) was a Montenegrin politician, lawyer, and author. Originally a proponent of Serb unification, he ranged across founder of the pro …   Wikipedia

  • Croate — Cet article concerne la langue croate. Pour le peuple croate, voir Croates. Croate Hrvatski Parlée en Croatie, Bosnie Herzégovine, Serbie (Voïvodine) et d’autres pays Région Europe centrale …   Wikipédia en Français

  • Langue croate — Croate  Cet article concerne la langue croate. Pour le peuple croate, voir Croates. Croate …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”