svȁkad

svȁkad
svȁkad pril. lokal. {{c=0}}uvijek, u svakom času, u svako vrijeme, u svakoj prilici{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • svȁtko — zam. 〈G svȁkog(a), D L svȁkom(e,u), I svȁkīm〉 (zamjenica za svako lice) 1. {{001f}}svaka osoba, svaki čovjek, svi do jednoga [∼ se muči u životu] 2. {{001f}}pejor. bilo tko, tko bilo, bilo kakav čovjek, bilo kakvi ljudi, kojekakvi ljudi [to ne …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svaidyti — svaidyti, o, ė Rtr, Š, NdŽ, DŽ1, Trgn, Žvr, Jdr, svaidyti, svaĩdo, svaĩdė NdŽ; M, L iter. 1 sviesti. 1. tr., intr. P, Rtr mėtyti, laidyti (tolyn, aukštyn, šalin, į ką): Kūlaičius iš dirvos svaidau, t. y. laidau J. Akmenaičius iš svilksnių (iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • svaras — svãras sm. (2) KBII53, Cp, Š, DŽ, NdŽ, Klp, Als, Žl, Plv, Gsč, (4) Tvr, Slm; JbL229,359 1. H, R, MŽ373, [K], I, LsB169, M, LL36, Š, Rtr, DŽ, KŽ svorio vienetas, vartotas XIX a. daugelyje šalių (358–409 g); medžiaga, daiktas ar daiktai, turintys… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • svaičioti — svaičioti, ioja, iojo K, KII188, Jn(Kv), Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ 1. tr., intr. N kalbėti nesąmones, niekus: Klausai, ką jis svaičioja, – nei tep buvo, nei ką! Alk. Svaičioji kai sapnas, nieko nežinodamas Ut. Ką tu čia dabar svaičioji?! Šl. Ko ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • švakas — ךvãkas, à (vok. dial. schwak) adj. (4) NdŽ, švàkas, à (4) Mrj, Gž 1. Trkn turintis mažai fizinės jėgos ar sveikatos, silpnas: Jų tėvas jau švakas, menkos sveikatos Gr. Švakà y[ra] motinalė, nežinau ką daryti End. Aktaro nenupjovei – ta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • svaitėti — svaitėti, ėja ( i DŽ, NdŽ, OGLI210, KŽ, a J, Rtr, Š, BŽ104, NdŽ, Skd, Als), ėjo NdŽ, OGLI210, KŽ 1. intr. Š, Rtr, DŽ, DūnŽ, Slnt, KlvrŽ, Varn, Krž, J.Jabl(Kp) kliedėti, klejoti (apie ligonį): Ligonis karščiūse svaitėti metas J. Svaitėti karščio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • švapkis — švãpkis, ė smob. (2) Vdk, švàpkis (2) KI589, KŽ 1. žr. švepkis 1: Ans jau toks apsigimęs, švãpkis Kltn. Nesuprasi tos švãpkės: švapa be dantų kažką Ggr. Švapėk čia kaip švãpkė nešvapėjusi Vvr. 2. kas mėgsta plepėti, taukšti niekus: Tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • švatyti — švãtyti, ija, ijo intr. 1. Dr mušti, pliekti, tvatyti. 2. smarkiai lyti: Lietus kad smarkiai švãtija – rugiai sudigs, jei nenustos Paį. Apsiūkė – švãtys par kailį, bėgam numo Dr. 3. smarkiai gerti: Jei teip švãtis ilgiau, tuoj pliku… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • svaičiojimas — sm. (1) Š, NdŽ; N → svaičioti: 1. K, DŽ1, KŽ Netikėkite ..., tai yra tiktai vienas svaičiojimas – daugiaus nėko A1885,74. Ji, nieko čion nematydama, jį dėl svaičiojimo subart norėjo BsV38. Žmonių svaičiojimai – tai tuščias vėjas prš. 2. Ligonio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • švamšterti — švamšterti, ia ( na), ėjo tr., intr. Lp pasakyti, drėbtelėti (kokį aštrų ar negražų žodį): Kad švamšters, tai nor ausis užsikimšk Alv. Maža ką tę žmogus galì švamštert kada Pns …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”