tvòrevina

tvòrevina
tvòrevina ž {{c=0}}1. {{001f}}ono što je stvoreno; proizvod, djelo, ostvarenje (čije) 2. {{001f}}sklop, oblik, nakupina, formacija, tvorba, pojava (nastala sama od sebe) 3. {{001f}}{{/c}}pol. {{c=0}}oblik vlasti koji ne uživa potpun legalitet ili u nekom razdoblju služi kao privremeno političko rješenje{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • tvorevina — tvòrevina ž DEFINICIJA 1. ono što je stvoreno; proizvod, djelo, ostvarenje (čije) 2. sklop, oblik, nakupina, formacija, tvorba, pojava (nastala sama od sebe) 3. pol. oblik vlasti koji ne uživa potpun legalitet ili u nekom razdoblju služi kao… …   Hrvatski jezični portal

  • sı̏ga — sı̏g|a ž 〈D L i, G mn sîgā〉 1. {{001f}}geol. tvorevina nastala taloženjem vode cijednice u spiljama 2. {{001f}}slična tvorevina nastala zaleđivanjem vode koja se cijedi [s krova su visjele debele ledene ∼e]; mosur 3. {{001f}}pom. struja vode u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • siga — sȉga ž <D L i, G mn sȋgā> DEFINICIJA 1. geol. tvorevina nastala taloženjem vode cijednice u spiljama 2. slična tvorevina nastala zaleđivanjem vode koja se cijedi [s krova su visjele debele ledene sige]; mosur 3. pom. struja vode u brazdi i… …   Hrvatski jezični portal

  • Rùsija — ž geogr. 1. {{001f}}pov. zemlja i državna tvorevina u kojoj pretežno žive Rusi, do 1917. organizirana kao kneževina i carevina sa središtem u Kijevu, Moskvi i drugdje 2. {{001f}}pol. Ruska Federacija, država u I Europi i S Aziji, najveća na… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • apstràkcija — ž 1. {{001f}}log. jedan od temeljnih misaonih postupaka kojim se odbacuje ono što je sporedno, posebno i slučajno radi onoga što je opće, zakonito i bitno; uopćenje 2. {{001f}}pejor. idejna tvorevina koja se ne temelji na stvarnosti, ono što… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȁrtefakt — (artèfakt) m 〈G mn kātā/ āktā〉 1. {{001f}}a. {{001f}}umjetna tvorevina (jednostavno oružje i sl.), ono što sklad i ljepotu duguje redu, intervenciji rukom itd., a ne samom nastanku u prirodi; rukotvorina, umjetni proizvod b. {{001f}}ono što je… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • cȑta — cȑt|a ž 〈G mn cȓtā〉 1. {{001f}}ostvaren ili zamišljen trag koji ostavlja sredstvo za pisanje 2. {{001f}}stvarni ili zamišljeni potez koji dijeli što od čega [povući ∼u (pod što) završiti bavljenje čime, učiniti kraj nečemu što se dugo razmatra,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • cı̏sta — ž 〈G mn cîstā/ ī〉 1. {{001f}}pat. šupljina, patološka tvorevina ili posljedica anomalije u razvoju u tijelu, ispunjena kašastim ili tekućim sadržajem 2. {{001f}}biol. stadij mirovanja u životnom ciklusu parazitskih praživotinja ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dlȁka — dlȁk|a ž 〈D L dlȁci, G dlȃkā〉 anat. rožnata tvorevina što kao nit raste iz kože čovjeka i nekih životinja ∆ {{001f}}biljne ∼e bot. tvorevine različita oblika i funkcije u epidermu viših biljaka; trihomi; mačja ∼a pat. gnojna upala oko nokata;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • folìkul — m anat. sitna tvorevina okruglastog, vrećastog oblika; mješinica ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”