tvòrben

tvòrben
tvòrben prid. odr. -ī〉 {{c=0}}koji se odnosi na tvorbu
∆ {{001f}}{{/c}}∼a porodica lingv. {{c=0}}skup riječi koje imaju zajednički slijed glasova i značenjsku vezu (npr. »pisati«, »pisač«, »rukopis«, »pisarnica«); {{/c}}∼a riječ lingv. {{c=0}}riječ čiji označenik i označitelj možemo dovesti u vezu s kojom drugom riječi u jeziku (npr. »pisac« s »pisati«); motivirana riječ, {{/c}}opr. netvorbena riječ{{c=0}}; {{/c}}∼i morfem lingv. {{c=0}}dio koji se dodaje osnovi riječi čime se dobivaju tvorenice; rječotvorni morfem; {{/c}}∼i (morfonološki, korijenski, etimološki) pravopis lingv. {{c=0}}vrsta pravopisa koji ne provodi u pisanju glasovne promjene na granicama morfema {{/c}}[blizak – blizka], opr. fonetski pravopis

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • tvorben — tvòrben prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji se odnosi na tvorbu SINTAGMA tvorbena porodica lingv. skup riječi koje imaju zajednički slijed glasova i značenjsku vezu (npr. »pisati«, »pisač«, »rukopis«, »pisarnica«); tvorbena riječ lingv. riječ… …   Hrvatski jezični portal

  • tvórben — bna o tudi tvórben a o prid. (ọ̑) nanašajoč se na tvorbo: tvorben proces / tvorbna sestavina ♦ lingv. tvorbna slovnica slovnica o delanju, ustvarjanju stavkov, besednih zvez …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • netvòrben — prid. 〈odr. ī〉 koji nije tvorben, koji nema tvorbu ∆ {{001f}}∼a riječ lingv. riječ čije značenje ili izraz ne možemo dovesti u vezu s kojom drugom riječju u jeziku (npr. sumpor); nemotivirana riječ …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • netvorben — netvòrben prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji nije tvorben, koji nema tvorbu; nemotiviran SINTAGMA netvorbena riječ riječ čije značenje ili izraz ne možemo dovesti u vezu s kojom drugom riječju u jeziku (npr. sumpor); nemotivirana riječ… …   Hrvatski jezični portal

  • fonetski — fònetskī prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na fonetiku; fonetički 2. koji se odnosi na glasove jezika onakve kako se zaista izgovaraju (npr. glas e može se izgovoriti otvoreno, srednje i zatvoreno) SINTAGMA fonetske tablice pom. tablice s… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”