cȑta

cȑta
cȑt|a ž 〈G mn cȓtā〉 {{c=0}}1. {{001f}}ostvaren ili zamišljen trag koji ostavlja sredstvo za pisanje 2. {{001f}}stvarni ili zamišljeni potez koji dijeli što od čega {{/c}}[povući ∼u (pod što) završiti bavljenje čime, učiniti kraj nečemu što se dugo razmatra, što se vuče kao problem, što se zavlači i sl.] {{c=0}}3. {{001f}}svojstvo ili osobina; obilježje, oznaka {{/c}}[karakterna ∼a; imati ružnu ∼u imati lošu narav, loš karakter] {{c=0}}4. {{001f}}{{/c}}{{c=1}}v. {{ref}}linija (11){{/ref}} {{/c}}[na ∼i, neol. prema: na liniji čega, na crti mišljenja svoga prethodnika, na način mišljenja prethodnika, misliti kao prethodnik] {{c=0}}5. {{001f}}{{/c}}vojn. {{c=0}}bojni red, fronta {{/c}}[boriti se na prvoj ∼i; iza neprijateljskih ∼a] {{c=0}}6. {{001f}}{{/c}}mat. {{c=0}}jednodimenzionalna osnovna geometrijska tvorevina {{/c}}[ravna ∼a; zakrivljena ∼a] {{c=0}}7. {{001f}}{{/c}}lingv. {{c=0}}znak za stanku (–), odjeljivanje, izdvajanje, suprotstavljanje i izostavljanje dijela riječi, rečenice i sl.
∆ {{001f}}{{/c}}blage ∼e (lica) {{c=0}}nježno lice; {{/c}}∼a života {{c=0}}hiromantska crta u općem crtovlju dlana svake osobe; {{/c}}isprekidana ∼a prom. {{c=0}}oznaka na cesti koja označuje slobodno preticanje; {{/c}}izlomljena ∼a {{c=0}}crta koja oblikuje kutove; {{/c}}puna ∼a prom. {{c=0}}bijela crta iscrtana na cesti koja zabranjuje preticanje
⃞ {{001f}}{{/c}}u glavnim ∼ama {{c=0}}sažeto, ukratko, (reći) bitno{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”