apstràkcija

apstràkcija
apstràkcija ž {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}log. {{c=0}}jedan od temeljnih misaonih postupaka kojim se odbacuje ono što je sporedno, posebno i slučajno radi onoga što je opće, zakonito i bitno; uopćenje 2. {{001f}}{{/c}}pejor. {{c=0}}idejna tvorevina koja se ne temelji na stvarnosti, ono što »lebdi u oblacima« 3. {{001f}}djelo apstraktne umjetnosti
{{/c}}✧ {{001f}}lat.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • apstrakcija — apstràkcija ž DEFINICIJA 1. log. jedan od temeljnih misaonih postupaka kojim se odbacuje ono što je sporedno, posebno i slučajno radi onoga što je opće, zakonito i bitno; uopćenje 2. pejor. idejna tvorevina koja se ne temelji na stvarnosti, ono… …   Hrvatski jezični portal

  • crvènilo — sr 1. {{001f}}a. {{001f}}crvena boja na čemu [∼ neba] b. {{001f}}mjesto koje je crveno, koje se crveni, koje je u crvenilu [∼ lica] 2. {{001f}}ono čime se postiže crvena boja čega [∼ za usne] 3. {{001f}}fil. »crvenilo je apstrakcija od crvenoga«… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dimènzija — dimènzij|a ž 1. {{001f}}mat. a. {{001f}}topološki pojam, apstrakcija intuitivne predodžbe da je pravac jednodimenzionalan, ravnina dvodimenzionalna itd. b. {{001f}}u tradicionalnom značenju duljina, širina ili visina tijela; mjera u jednom smjeru …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kontràkcija — ž 1. {{001f}}fiziol. povećanje napetosti mišića ili skraćenje duljine mišićnih vlakana; stezanje, skupljanje 2. {{001f}}stezanje, skupljanje obujma (kod tekućina i sl.) 3. {{001f}}lingv. stezanje dvaju ili triju samoglasnika ili čitave riječi u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • slȕčājan — slȕčāj|an prid. 〈odr. jnī〉 1. {{001f}}koji se dogodio zahvaljujući slučaju; nenamjeran, neplaniran [∼an susret] 2. {{001f}}koji je učinjen ili je nastao bez mnogo pažnje ili razmišljanja; usputan [∼na primjedba] ∆ {{001f}}∼an događaj mat. jedan… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • žùtilo — sr 1. {{001f}}žuta boja [∼ u licu] 2. {{001f}}fil. »žutilo je apstrakcija od žutoga«, {{c=1}}usp. {{ref}}crvenilo{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • slučajan — slȕčājan prid. <odr. jnī> DEFINICIJA 1. koji se dogodio zahvaljujući slučaju; nenamjeran, neplaniran [slučajan susret] 2. koji je učinjen ili je nastao bez mnogo pažnje ili razmišljanja; usputan [slučajna primjedba] SINTAGMA slučajan… …   Hrvatski jezični portal

  • apstraktistički — apstraktìstički pril. DEFINICIJA kao apstraktist, na načina apstraktista ETIMOLOGIJA vidi apstrakcija …   Hrvatski jezični portal

  • apstraktistički — apstraktìstičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na apstraktiste ETIMOLOGIJA vidi apstrakcija …   Hrvatski jezični portal

  • apstrahirati — apstrahírati (što, koga) dv. <prez. apstràhīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. apstràhīrān, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. a. (o)dijeliti od čega, izuzeti/izuzimati (ob. za pojmove) b. razmisliti/razmišljati apstraktno ili… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”