sìtničav

sìtničav
sìtničav prid. odr. -ī〉 {{c=0}}1. {{001f}}koji se previše obazire na sitnice, koji robuje sitnicama, pedant 2. {{001f}}koji se osniva na sitnicama {{/c}}[∼o izlaganje teme]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • sitničav — sìtničav prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. koji se previše obazire na sitnice, koji robuje sitnicama, pedant 2. koji se osniva na sitnicama [sitničavo izlaganje teme] ETIMOLOGIJA vidi sitan …   Hrvatski jezični portal

  • apotèkārskī — apotèkārsk|ī prid. koji se odnosi na apoteku ∆ {{001f}}∼a vaga vrlo osjetljiva, točna vaga; ∼e mjere sustav mjera (vrlo sitne jedinice) koje se koriste u pripravljanju lijekova ⃞ {{001f}}∼a preciznost žarg. krajnja moguća točnost; staviti na ∼u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • cjepìdlačiti — (∅) nesvrš. 〈prez. īm, pril. sad. čēći, gl. im. čēnje〉 naglašavati ili tražiti beznačajne sitnice, prenaglašavati beznačajne pojedinosti, biti sitničav; cjepidlačariti, cijepati dlaku (po dužini) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dlȁka — dlȁk|a ž 〈D L dlȁci, G dlȃkā〉 anat. rožnata tvorevina što kao nit raste iz kože čovjeka i nekih životinja ∆ {{001f}}biljne ∼e bot. tvorevine različita oblika i funkcije u epidermu viših biljaka; trihomi; mačja ∼a pat. gnojna upala oko nokata;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jáje — jáj|e sr 〈G ta, N mn a〉 1. {{001f}}biol. a. {{001f}}ženska spolna stanica u mnogostaničnih životinja i čovjeka; oplodnjom muškim sjemenom iste vrste razvija novi organizam b. {{001f}}rasplodna stanica ptica ovalna oblika, u ljusci 2. {{001f}}žarg …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • korjenodúbac — m 〈G úpca, V kȍrjenodūpče, N mn úpci, G korjenòdūbācā〉 pejor. deprec. onaj koji »dube korijene riječi«, dosadan, sitničav i usko usmjeren filolog, koji nema smisla za životnost jezika i njegov razvoj …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mastùrbant — (masturbȁnt) m (mastùrbantica, mastùrbantkinja ž) 〈G mn nātā〉 1. {{001f}}onaj koji masturbira; drkaroš 2. {{001f}}pren. podr. onaj koji se isprazno čime bavi, koji se gubi u dosadnim pojedinostima, sitničav pedant, nekreativna, sterilna osoba …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mȁlo — pril. 〈komp. mȁnjē〉, opr. mnogo 1. {{001f}}a. {{001f}}neznatna, nedovoljna količina, u neznatnoj, nedovoljnoj količini [∼ mi je kruha; ∼ malčice toliko da jedva ima, jedva jedvice] b. {{001f}}donekle, unekoliko [∼ se snašao] 2. {{001f}}neko… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȕrger — m (pȕrgerica ž) 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}purgar{{/ref}} 2. {{001f}}a. {{001f}}pejor. malograđanin, filistar, sitničav čovjek b. {{001f}}nadimak za Zagrepčane, često za zagrebačke navijačke skupine …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pèdantan — prid. 〈odr. tnī〉 1. {{001f}}koji se ističe urednošću, točnošću, brižljivošću 2. {{001f}}koji cjepidlači, koji je sitničav …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”