apotèkārskī

apotèkārskī
apotèkārsk|ī prid. {{c=0}}koji se odnosi na apoteku
∆ {{001f}}{{/c}}∼a vaga {{c=0}}vrlo osjetljiva, točna vaga; {{/c}}∼e mjere {{c=0}}sustav mjera (vrlo sitne jedinice) koje se koriste u pripravljanju lijekova
⃞ {{001f}}{{/c}}∼a preciznost žarg. {{c=0}}krajnja moguća točnost; {{/c}}staviti na ∼u vagu {{c=0}}gledati sitnice, biti sitničav u nekom sudu{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • apotekarski — apotèkārskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na apoteku SINTAGMA apotekarska preciznost žarg. krajnja moguća točnost; apotekarska vaga vrlo osjetljiva, točna vaga; apotekarske mjere sustav mjera (vrlo sitne jedinice) koje se koriste u… …   Hrvatski jezični portal

  • apotékarski — a o prid. (ẹ̑) raba peša lekarnarski: apotekarski predpisi …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • gran — grȃn m DEFINICIJA fiz. farm. 1. stara mjera za težinu za fina mjerenja 2. najmanji apotekarski uteg ETIMOLOGIJA njem. Gran ≃ lat. granum: zrno, sjeme …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”