pȕrger

pȕrger
pȕrger m {{c=0}}({{/c}}pȕrgerica ž{{c=0}}){{/c}} {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}{{c=1}}v. {{ref}}purgar{{/ref}} {{/c}}{{c=0}}2. {{001f}}a. {{001f}}{{/c}}pejor. {{c=0}}malograđanin, filistar, sitničav čovjek b. {{001f}}nadimak za Zagrepčane, često za zagrebačke navijačke skupine{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • BÑŒrger-GrÑŒtz syndrome — BÑŒr·ger GrÑŒtz syndrome (bērґgər grētzґ) [Max BÑŒrger, German physician, 1885–1966; Otto GrÑŒtz, German dermatologist, 1886–1963] familial hyperlipoproteinemia, type I; see under hyperlipoproteinemia …   Medical dictionary

  • BÑŒrger-GrÑŒtz syndrome — familial hyperlipoproteinemia, type I …   Medical dictionary

  • Rumfærge — NASA s rumfærge er det første genanvendelige rumfartøj og det første rumfartøj med mulighed for at fragte tunge satellitter såvel til som fra kredsløb om jorden. Hver rumfærge er designet til 100 opsendelser. En af de primære formål med… …   Danske encyklopædi

  • Burgher — Burgh er, n. [From burgh; akin to D. burger, G. b[ u]rger, Dan. borger, Sw. borgare. See {Burgh}.] 1. A freeman of a burgh or borough, entitled to enjoy the privileges of the place; any inhabitant of a borough. [1913 Webster] 2. (Eccl. Hist.) A… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Lanius collurio — Wariangle War i*an gle, n. [OE. wariangel, weryangle; cf. AS. wearg outlaw, criminal, OHG, warg, warch, Goth. wargs (in comp.), G. w[ u]rgengel, i. e., destroying angel, destroyer, killer, and E. worry.] (Zo[ o]l.) The red backed shrike ({Lanius… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • throttler — Wariangle War i*an gle, n. [OE. wariangel, weryangle; cf. AS. wearg outlaw, criminal, OHG, warg, warch, Goth. wargs (in comp.), G. w[ u]rgengel, i. e., destroying angel, destroyer, killer, and E. worry.] (Zo[ o]l.) The red backed shrike ({Lanius… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Wariangle — War i*an gle, n. [OE. wariangel, weryangle; cf. AS. wearg outlaw, criminal, OHG, warg, warch, Goth. wargs (in comp.), G. w[ u]rgengel, i. e., destroying angel, destroyer, killer, and E. worry.] (Zo[ o]l.) The red backed shrike ({Lanius… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • warriangle — Wariangle War i*an gle, n. [OE. wariangel, weryangle; cf. AS. wearg outlaw, criminal, OHG, warg, warch, Goth. wargs (in comp.), G. w[ u]rgengel, i. e., destroying angel, destroyer, killer, and E. worry.] (Zo[ o]l.) The red backed shrike ({Lanius… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • weirangle — Wariangle War i*an gle, n. [OE. wariangel, weryangle; cf. AS. wearg outlaw, criminal, OHG, warg, warch, Goth. wargs (in comp.), G. w[ u]rgengel, i. e., destroying angel, destroyer, killer, and E. worry.] (Zo[ o]l.) The red backed shrike ({Lanius… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • worrier — Wariangle War i*an gle, n. [OE. wariangel, weryangle; cf. AS. wearg outlaw, criminal, OHG, warg, warch, Goth. wargs (in comp.), G. w[ u]rgengel, i. e., destroying angel, destroyer, killer, and E. worry.] (Zo[ o]l.) The red backed shrike ({Lanius… …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”