prìhvatiti

prìhvatiti
prìhvatiti (koga, što, se) svrš. prez. -īm (se), pril. pr. -īvši (se), prid. trp. prìhvaćen〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(što) {{c=0}}a. {{001f}}uzeti što od onoga koji daje ili predaje {{/c}}[∼ kovčeg] {{c=0}}b. {{001f}}primiti na sebe, preuzeti, ponijeti {{/c}}[∼ obvezu] {{c=0}}c. {{001f}}primiti kao svoje, usvojiti, složiti se s čim, suglasiti se {{/c}}[∼ ideju] {{c=0}}d. {{001f}}primiti, uzeti što ponuđeno {{/c}}[∼ dar] {{c=0}}e. {{001f}}prilagoditi se prilikama {{/c}}[∼ nove ljude oko sebe] {{c=0}}f. {{001f}}suglasiti se {{/c}}[∼ cijenu] {{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}(se) {{c=0}}a. {{001f}}pustiti korijenje (o biljci) b. {{001f}}latiti se, mašiti se, primiti se čega, početi što raditi {{/c}}[∼ se posla] {{c=0}}c. {{001f}}uhvatiti se za što, prilijepiti se, primiti se na površinu čega 3. {{001f}}{{/c}}(koga) {{c=0}}uzeti k sebi dajući sklonište, pružajući pomoć {{/c}}[∼ izbjeglice]
{{c=0}}⃞ {{001f}}{{/c}}∼ borbu {{c=0}}upustiti se u nametnutu borbu; {{/c}}∼ dobro jutro i sl. {{c=0}}odgovoriti na pozdrav »dobro jutro« i sl.; {{/c}}∼ mjenicu {{c=0}}svojim potpisom jamčiti da će mjenica biti plaćena; {{/c}}∼ riječ {{c=0}}odgovoriti kome; {{/c}}∼ rukavicu {{c=0}}primiti izazov, odazvati se na borbu; {{/c}}∼ sve u svoje ruke (šake) {{c=0}}početi sve sam raditi i voditi; {{/c}}∼ šalu {{c=0}}odvratiti šalom na šalu{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • prihvatiti — prìhvatiti svrš. <prez. īm, pril. pr. īvši, prid. trp. prìhvaćen> DEFINICIJA 1. (što) a. uzeti što od onoga koji daje ili predaje [prihvatiti kovčeg; prihvatiti mjenicu svojim potpisom jamčiti da će mjenica biti plaćena] b. primiti na sebe …   Hrvatski jezični portal

  • prímiti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. prîmīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. prîmljen〉 1. {{001f}}uzeti ono što je nematerijalno [∼ pohvalu; ∼ na znanje] 2. {{001f}}a. {{001f}}dobiti ono što je upućeno, poslano [∼ pismo; ∼ paket] b. {{001f}}reg.,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • primiti — prímiti (koga, što, se) svrš. <prez. prȋmīm, pril. pr. īvši, prid. trp. prȋmljen> DEFINICIJA 1. uzeti ono što je nematerijalno [primiti pohvalu; primiti na znanje] 2. a. dobiti ono što je upućeno, poslano [primiti pismo; primiti paket] b.… …   Hrvatski jezični portal

  • nôć — ž 〈G nȍći, I nȍći/nȍću, G mn nòćī〉 1. {{001f}}vrijeme tame od potpunog zalaska Sunca do sljedećeg izlaska 2. {{001f}}tama u to vrijeme [gluha (mrkla, potpuna, duboka) ∼] 3. {{001f}}večer posvećena određenim zbivanjima [∼ vještica] ∆… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pridr̀žati — pridr̀ža|ti (koga, što, se) svrš. 〈prez. pr̀idržīm (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. prı̏držān〉 1. {{001f}}primajući, malo držati [∼ti komu kaput] 2. {{001f}}(koga, što) prihvatiti što da ne padne 3. {{001f}}(se) uhvatiti se za što,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rjêčnīk — m 〈V īče, N mn īci〉 1. {{001f}}skupljene riječi i sklopovi riječi jednog ili više jezika uz objašnjenja njihove upotrebe i značenja [frazeološki ∼; etimološki ∼] 2. {{001f}}a. {{001f}}ukupnost riječi jednog jezika; leksik, rječništvo, vokabular b …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rukàvica — rukàvic|a ž odjevni predmet za šaku i prste koja štiti od hladnoće ili od nečistoće [navući ∼e; zaštitne ∼e; skijaške ∼e] ⃞ {{001f}}baciti kome ∼u a. {{001f}}izazvati koga na dvoboj b. {{001f}}uputiti komu izazov; prihvatiti (bačenu) ∼u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • slȕčāj — m 〈N mn i/slȕčajevi〉 1. {{001f}}stjecaj okolnosti u kojem ne postoji odnos uzroka i posljedice [to je čist ∼] 2. {{001f}}pojava, pojedinačno iskazivanje, ostvarivanje ili očitovanje čega [∼ zaraze; ∼ prijeloma noge] 3. {{001f}}prilika, pogodnost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zȅt — zȅt1 m 〈N mn zètovi〉 1. {{001f}}kćerin muž 2. {{001f}}reg. sestrin muž, muž ženske osobe iz obitelji ⃞ {{001f}}voli se ∼a zbog svoga djeteta posl. 1. {{001f}}roditelji moraju prihvatiti zeta, ma kakav bio, radi sreće i obiteljskog života svoje… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ùzēti — (što, koga) svrš. 〈prez. ‹zmēm, pril. pr. ēvši, imp. ùzmi, prid. rad. ‹zeo, prid. trp. ‹zēt〉 1. {{001f}}a. {{001f}}prihvatiti, dohvatiti rukom; uhvatiti [∼ komad kruha] b. {{001f}}primiti kao dar ili sl. c. {{001f}}razg. dobiti na prodaji;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”