prímiti

prímiti
prímiti (koga, što, se) svrš. prez. prîmīm (se), pril. pr. -īvši (se), prid. trp. prîmljen〉 {{c=0}}1. {{001f}}uzeti ono što je nematerijalno {{/c}}[∼ pohvalu; ∼ na znanje] {{c=0}}2. {{001f}}a. {{001f}}dobiti ono što je upućeno, poslano {{/c}}[∼ pismo; ∼ paket] {{c=0}}b. {{001f}}{{/c}}reg., {{c=1}}v. {{ref}}uhvatiti{{/ref}} {{/c}}[∼ rukom] {{c=0}}c. {{001f}}podnijeti, otrpjeti {{/c}}[∼ udarac] {{c=0}}3. {{001f}}preuzeti, prihvatiti {{/c}}[∼ dužnost; ∼ funkciju] {{c=0}}4. {{001f}}usvojiti, odobriti, pristati na što 5. {{001f}}a. {{001f}}ugostiti privatno ili službeno (u kuću, u ured) b. {{001f}}prihvatiti, smjestiti {{/c}}[∼ u bolnicu] {{c=0}}c. {{001f}}učlaniti {{/c}}[∼ u sportsko društvo] {{c=0}}6. {{001f}}{{/c}}(se) {{c=0}}a. {{001f}}prihvatiti se kakvog posla b. {{001f}}preuzeti brigu o kome/čemu c. {{001f}}dojmiti se, ostaviti dojam 7. {{001f}}{{/c}}(se) {{c=0}}uhvatiti klicu, zametnuti se, početi rasti 8. {{001f}}{{/c}}(se) {{c=0}}uhvatiti se, zalijepiti se {{/c}}[∼ se za podlogu]
{{c=0}}⃞ {{001f}}{{/c}}∼ dobro/loše {{c=0}}uzeti za dobro/loše, doživjeti kao dobro/loše; {{/c}}∼ goste {{c=0}}ugostiti; {{/c}}∼ izvještaj {{c=0}}usvojiti izvještaj; {{/c}}∼ jabuku {{c=0}}(o djevojci) {{/c}}etnol. {{c=0}}pristati da bude isprošena; {{/c}}∼ k srcu {{c=0}}duboko, jako što osjetiti; {{/c}}∼ k znanju (na znanje, do znanja) {{c=0}}uvažiti, zapamtiti radi izvršenja; {{/c}}∼ na konak {{c=0}}dati prenoćište; {{/c}}∼ na posao (koga) {{c=0}}zaposliti ga, dati mu posao; {{/c}}∼ na sebe {{c=0}}preuzeti s punom voljom, s punim srcem; {{/c}}∼ vjeru {{c=0}}prići nekoj vjeri; {{/c}}∼ za istinu {{c=0}}povjerovati; {{/c}}∼ zdravo za gotovo {{c=0}}odmah naivno povjerovati bez provjeravanja{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • primiti — prímiti (koga, što, se) svrš. <prez. prȋmīm, pril. pr. īvši, prid. trp. prȋmljen> DEFINICIJA 1. uzeti ono što je nematerijalno [primiti pohvalu; primiti na znanje] 2. a. dobiti ono što je upućeno, poslano [primiti pismo; primiti paket] b.… …   Hrvatski jezični portal

  • primiti — primití, primitésc, vb. IV (reg.) 1. (despre pleava sau paiele de cereale) a da la o parte, a curăţi, a mătura cu primiteaua (primitea) (felezeul, târnul) la vânturat cu lopata. 2. a mătura în casă, a scutura, a curăţi; a înnoi, a reînnoi; a… …   Dicționar Român

  • primitiæ — …   Useful english dictionary

  • primitimas — primitìmas sm. (2) išlaidos: Kaip jie nė vieno vargo ir nė vienų primitimų neskundė, idant jį atrast galėtų DP62. Notbaidės ... nei nakties tamsumais, nei vargu, nei primitimu ant anų brangųjų tepimų DP185. Norėdamas koryčią budavoti ...,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rúka — rúk|a ž 〈D L rúci, N mn rȗke, G r‹kū/ ā razg.〉 1. {{001f}}anat. a. {{001f}}jedan od gornjih udova ljudskog tijela od ramena do vrhova prstiju [lijeva ∼a; desna ∼a] b. {{001f}}šaka (od zglavka do prstiju) [baciti ispod ∼e, sport u boćanju baciti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ruka — rúka ž <D L rúci, N mn rȗke, G rȕkū/ ā razg.> DEFINICIJA 1. anat. a. jedan od gornjih udova ljudskog tijela od ramena do vrhova prstiju [lijeva ili desna ruka] b. šaka (od zglavka do prstiju) [baciti ispod ruke, sport u boćanju baciti boću… …   Hrvatski jezični portal

  • prìhvatiti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. īm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. prìhvaćen〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}uzeti što od onoga koji daje ili predaje [∼ kovčeg] b. {{001f}}primiti na sebe, preuzeti, ponijeti [∼ obvezu] c. {{001f}}primiti kao… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prihvatiti — prìhvatiti svrš. <prez. īm, pril. pr. īvši, prid. trp. prìhvaćen> DEFINICIJA 1. (što) a. uzeti što od onoga koji daje ili predaje [prihvatiti kovčeg; prihvatiti mjenicu svojim potpisom jamčiti da će mjenica biti plaćena] b. primiti na sebe …   Hrvatski jezični portal

  • sȑce — sȑc|e sr 〈G mn sȓcā〉 1. {{001f}}anat. mišićni šuplji organ koji se nalazi u prsima i koji je glavni organ u optoku krvi 2. {{001f}}(+ potenc.) razg. unutarnji dio stvari ili biljke koji se izdvaja po svrsi, mekoći itd. [∼e olovke; ∼e lubenice;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vráta — vrát|a sr pl. tantum 〈G ā〉 1. {{001f}}otvor u zidu, na ogradi i sl. kroz koji se izlazi ili ulazi [ova/ta ∼a; dvokrilna ∼a; jednokrilna ∼a; višekrilna ∼a] 2. {{001f}}prolaz između strmih stijena u planinskom kraju, na rijeci, na moru 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”