òdreći

òdreći
òdreći (što, se) svrš. prez. odrèčēm/òdreknēm (se), pril. pr. -òdrekāvši (se), prid. rad. òdrekao/òdrekla (se) ž {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(što) {{c=0}}poreći, zanijekati, osporiti 2. {{001f}}{{/c}}(se) {{c=0}}a. {{001f}}prestati priznavati koga ili što {{/c}}[∼ se sina] {{c=0}}b. {{001f}}ne htjeti imati što, ne htjeti biti vlasnik čega {{/c}}[∼ se kuće]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • odreći — òdreći (se) svrš. <prez. odrèčēm/òdreknēm (se), pril. pr. òdrekāvši (se), prid. rad. òdrekao/òdrekla (se) ž> DEFINICIJA 1. (što) poreći, zanijekati, osporiti 2. (se) a. prestati priznavati koga ili što [odreći se sina] b. ne htjeti imati… …   Hrvatski jezični portal

  • odrêči — rêčem dov., odrêci odrecíte; odrékel odrêkla (é) navadno z dajalnikom 1. meniti, trditi, da kdo ni upravičen do tega, kar nakazuje določilo: odrekli so mu pravico do nastopa / kritika mu je odrekla umetniški talent 2. ne narediti, kar se… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • abdicírati — abdicíra|ti (∅) dv. 〈prez. abdìcīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}odreći se prijestolja [kralj je ∼o] 2. {{001f}}pren. odreći se položaja (predsjedničkog i sl.), koji u pravilu donosi ugled, novac i moć ✧… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prekrížiti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. prèkrīžīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. prèkrīžen〉 1. {{001f}}(koga, se) pokretom desne ruke učiniti znak križa; prekrstiti se 2. {{001f}}a. {{001f}}(što) namjestiti, postaviti što u obliku križa, unakrst;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pùstiti — (koga, što) svrš. 〈prez. p‹stīm, pril. pr. īvši, prid. trp. p‹šten〉 1. {{001f}}a. {{001f}}prestati zadržavati silom, dati komu ili čemu slobodu [∼ pticu iz krletke] b. {{001f}}dopustiti komu da radi što želi [∼ dijete na izlet] c.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pustiti — pùstiti (koga, što) svrš. <prez. pȕstīm, pril. pr. īvši, prid. trp. pȕšten> DEFINICIJA 1. a. prestati zadržavati silom, dati komu ili čemu slobodu [pustiti pticu iz krletke] b. dopustiti komu da radi što želi [pustiti dijete na izlet] c.… …   Hrvatski jezični portal

  • odricati — odrícati (što, se) nesvrš. <prez. òdrīčēm (se), pril. sad. odríčūći (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. v. odreći 2. (se) podnositi žrtvu, samoprijegor ETIMOLOGIJA vidi odreći …   Hrvatski jezični portal

  • prekrižiti — prekrížiti svrš. <prez. prèkrīžīm, pril. pr. īvši, prid. trp. prèkrīžen> DEFINICIJA 1. (koga, se) pokretom desne ruke učiniti znak križa 2. a. (što) namjestiti, postaviti što u obliku križa, unakrst; skrstiti b. (koga) odreći se nekoga, ob …   Hrvatski jezični portal

  • báciti — (koga, što) svrš. 〈prez. bȃcīm, pril. pr. īvši, prid. trp. bȃčen〉 1. {{001f}}zamahom i puštanjem iz ruke promijeniti mjesto čemu ili komu [∼ kamen iz ruke]; hititi, hitnuti, vrći 2. {{001f}}razg. otjerati, odstraniti, ukloniti [∼ u zapećak] 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dezavuírati — (koga, što) dv. 〈prez. dezavùīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. dezavùīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}temeljito poreći/poricati čije tvrdnje, potpuno osporiti/osporavati (nečiju ovlaštenost) 2. {{001f}}ne priznati/priznavati,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”