báciti

báciti
báciti (koga, što) svrš. prez. bȃcīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. bȃčen〉 {{c=0}}1. {{001f}}zamahom i puštanjem iz ruke promijeniti mjesto čemu ili komu {{/c}}[∼ kamen iz ruke]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}hititi, hitnuti, vrći 2. {{001f}}{{/c}}razg. {{c=0}}otjerati, odstraniti, ukloniti {{/c}}[∼ u zapećak] {{c=0}}3. {{001f}}uludo potrošiti, utrošiti {{/c}}[∼ novac] {{c=0}}4. {{001f}}uputiti, ubaciti u sandučić; impostirati {{/c}}[∼ pismo] {{c=0}}5. {{001f}}odreći se čega, ostaviti se {{/c}}[∼ duhan] {{c=0}}6. {{001f}}riješiti se nepotrebnog {{/c}}[∼ stare stvari] {{c=0}}7. {{001f}}oboriti koga na pod {{/c}}[∼ na obje plećke] {{c=0}}8. {{001f}}{{/c}}(što komu) {{c=0}}dati stoci i peradi da jede, staviti pred nju (ob. u staji ili u dvorištu) koliko se zahvati vilama ili izručke 9. {{001f}}dovesti u težak položaj {{/c}}[∼ u bijedu] {{c=0}}10. {{001f}}(u nekim vezama riječi) dovesti u funkciju {{/c}}[∼ brod (u more) porinuti{{c=0}};{{/c}} ∼ udicu; ∼ pjesmu zapjevati u klapi za svoj užitak{{c=0}};{{/c}} ∼ igru (partiju) zaigrati{{c=0}};{{/c}} ∼ balote]
{{c=0}}⃞ {{001f}}{{/c}}∼ bombu {{c=0}}izazvati veliko iznenađenje; {{/c}}∼ cimu {{c=0}}dodati uže radi pristajanja broda; {{/c}}∼ jabuku (sjeme) razdora (među koga) {{c=0}}dati stalan povod ili razlog za razdor, svađu itd.; {{/c}}∼ karte {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}reg. {{c=0}}zaigrati na karte, odigrati partiju karata 2. {{001f}}čitati sudbinu iz karata; {{/c}}∼ kocku {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}dosl. {{c=0}}baciti kocku radi dobitka u igri 2. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}odlučiti se, donijeti važnu odluku; {{/c}}∼ krivnju (krivicu) na koga {{c=0}}optužiti, okriviti; {{/c}}∼ ljagu (na koga) {{c=0}}osramotiti, doprinijeti njegovu lošem glasu; {{/c}}∼ natrag (koga) žarg. {{c=0}}unazaditi, vratiti na prijašnje pozicije ili na ono stanje namjera ili planova kakvo je bilo prije nedaće, nepredviđenih okolnosti i sl. {{/c}}[imao sam namjeru srediti knjige, ali ovo sve (neprilike, nevolje, bolest) bacilo me natrag]{{c=0}}; {{/c}}∼ obraz pod noge {{c=0}}osramotiti se; {{/c}}∼ oko {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(na koga) {{c=0}}zagledati se (o momku i djevojci) 2. {{001f}}{{/c}}(na što) {{c=0}}uočiti, htjeti dobiti, kupiti i sl.; {{/c}}∼ pjesmu reg. žarg. {{c=0}}zapjevati u društvu u ugodnom raspoloženju; {{/c}}∼ prašinu u oči {{c=0}}obmanuti, prevariti koga; {{/c}}∼ pogled (na što) {{c=0}}ovlaš, letimično pregledati (rukopis i sl.); {{/c}}∼ rukavicu (komu) {{c=0}}1. {{001f}}doslovno tom radnjom izazvati na dvoboj 2. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}pružiti osnovu za sporenje, za raspru itd.; {{/c}}∼ sidro {{c=0}}1. {{001f}}usidriti se 2. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}ustaliti se negdje, postati stalan, ukorijeniti se; {{/c}}∼ u staro željezo pejor. {{c=0}}postupiti kao s nepotrebnim (doslovno i o osobi); {{/c}}∼ u zasjenak (sjenu) {{c=0}}nadmašiti koga po dobrim odlikama, zaslugama, glasu i u javnosti itd.; {{/c}}∼ u zrak {{c=0}}raznijeti eksplozivnom napravom i sl.; {{/c}}nisam (nisi itd., to nije) još za ∼ {{c=0}}još ima vrijednost, ne može se otpisati, može koristiti, može još dati nešto od sebe, nije za škart, s njim se još može računati {{/c}}[meni je pedeset godina, ali još nisam za ∼]{{c=0}}; {{/c}}(to je) za ∼ {{c=0}}(to je) za otpatke, škart, za smeće (ob. o raznim predmetima koji se svrstavaju po tome da li će se još upotrebljavati i biti korisni ili će se smatrati nekorisnim){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • baciti — báciti (koga, što) svrš. <prez. bȃcīm, pril. pr. īvši, prid. trp. bȃčen> DEFINICIJA 1. zamahom i puštanjem iz ruke promijeniti mjesto čemu ili komu [baciti kamen iz ruke]; hititi, hitnuti, vrći 2. razg. otjerati, odstraniti, ukloniti… …   Hrvatski jezični portal

  • baciti — báciti se svrš. <prez. īm se, pril. pr. īvši se> DEFINICIJA 1. nakon odraza pustiti cijelo tijelo da padne [baciti se na zemlju; baciti se na krevet] 2. a. određenom voljnom kretnjom cijeloga tijela naglo doći u ležeći položaj [baciti se za …   Hrvatski jezični portal

  • báciti se — svrš. 〈prez. īm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. bácio se〉 1. {{001f}}nakon odraza pustiti cijelo tijelo da padne [∼ se na zemlju; ∼ se na krevet] 2. {{001f}}a. {{001f}}određenom voljnom kretnjom cijeloga tijela naglo doći u ležeći položaj [∼ se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gr̀bačiti — (∅) nesvrš. 〈prez. īm, pril. sad. grbàčēći, gl. im. čēnje〉 teško raditi, mučiti se teškim poslom (ob. fizičkim); rintati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tȁbačiti — (što) nesvrš. 〈prez. īm, pril. sad. čēći, gl. im. čēnje〉 reg. štaviti, strojiti, činiti (kožu), pripremati sirovu kožu za obradu potapanjem u odgovarajuću otopinu ⃞ {{001f}}tko je jači, taj tabači tko ima vlast ili moć, taj provodi svoju volju …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rúka — rúk|a ž 〈D L rúci, N mn rȗke, G r‹kū/ ā razg.〉 1. {{001f}}anat. a. {{001f}}jedan od gornjih udova ljudskog tijela od ramena do vrhova prstiju [lijeva ∼a; desna ∼a] b. {{001f}}šaka (od zglavka do prstiju) [baciti ispod ∼e, sport u boćanju baciti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ruka — rúka ž <D L rúci, N mn rȗke, G rȕkū/ ā razg.> DEFINICIJA 1. anat. a. jedan od gornjih udova ljudskog tijela od ramena do vrhova prstiju [lijeva ili desna ruka] b. šaka (od zglavka do prstiju) [baciti ispod ruke, sport u boćanju baciti boću… …   Hrvatski jezični portal

  • pàluba — pàlub|a ž vodoravni dio oplate broda, skup vodoravnih oplata broda, gornji dio brodskog trupa koji pokriva nutrinu (velikih brodova), pregrada koja dijeli brod na katove [glavna ∼a; srednja ∼a; donja ∼a] ⃞ {{001f}}baciti preko ∼e 1.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nabaciti — nabáciti (što) svrš. <prez. nàbācīm, pril. pr. īvši, prid. trp. nàbāčen> DEFINICIJA 1. a. baciti povrh čega, na što b. baciti na gomilu, hrpu 2. pren. u općim crtama izložiti neku misao ili prijedlog 3. (komu, što) dodati kome, uputiti mu… …   Hrvatski jezični portal

  • paluba — pȁluba ž DEFINICIJA pom. 1. vodoravni dio oplate broda, skup vodoravnih oplata broda, gornji dio brodskog trupa koji pokriva nutrinu (velikih brodova) 2. pregrada koja dijeli brod na katove [glavna paluba; srednja paluba; donja paluba]… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”