ukolìkō

ukolìkō
ukolìkō vezn. {{c=0}}1. {{001f}}u poredbenim rečenicama, u korelaciji s prilogom utoliko kazuje da je ono što se iznosi glavnom rečenicom razmjerno onome što je rečeno zavisnom {{/c}}[∼ više uči, utoliko manje zna] {{c=0}}2. {{001f}}u pogodbenim rečenicama u zn. ako {{/c}}[∼ budem mogao, doći ću]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • ukoliko — ukolìkō vezn. DEFINICIJA 1. u poredbenim rečenicama, u korelaciji s prilogom utoliko kazuje da je ono što se iznosi glavnom rečenicom razmjerno onome što je rečeno zavisnom [ukoliko više uči, utoliko manje zna] 2. u pogodbenim rečenicama u zn.… …   Hrvatski jezični portal

  • nı̏ukoliko — pril. ni u najmanjoj mjeri, ni za malo, ni za najmanje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dı̏spozitīvan — dı̏spozitīv|an prid. 〈odr. vnī〉 koji se odnosi na dispozitiv ∆ {{001f}}∼ni propisi pravn. propisi koji nisu prisilni, primjenjuju se ukoliko stranke ne ugovore nešto drugo; ∼no pravo pravn. zakonski propisi koji reguliraju određena prava i pravne …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • utolìkō — pril. (ob. ispred komparativa ili riječi komparativnog značenja) 1. {{001f}}iskazuje posljedicu onoga što je prethodnim dijelom iskaza rečeno [∼ bolje] 2. {{001f}}zajedno s ukoliko znači: što ... to, čim ... tim [ukoliko više radi, ∼ više ima] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • utoliko — utolìkō pril. DEFINICIJA (ob. ispred komparativa ili riječi komparativnog značenja) 1. iskazuje posljedicu onoga što je prethodnim dijelom iskaza rečeno [utoliko bolje] 2. zajedno s ukoliko znači: što... to, čim... tim [ukoliko više radi, utoliko …   Hrvatski jezični portal

  • dispozitivan — dȉspozitīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA koji se odnosi na dispozitiv SINTAGMA dispozitivni propisi pravn. propisi koji nisu prisilni, primjenjuju se ukoliko stranke ne ugovore nešto drugo; dispozitivno pravo pravn. zakonski propisi koji… …   Hrvatski jezični portal

  • nadvještáčēnje — sr viša razina vještačenja koje se obavlja nakon izvršenog vještačenja ukoliko ono nije pridonijelo donošenju nedvosmislene odluke …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smjȅštenōst — ž 1. {{001f}}osobina onoga što je smješteno 2. {{001f}}fil. Aristotelova kategorija tjelesne supstancije ukoliko su njezini dijelovi raspoređeni na određeni način …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • štȍ — 〈G čèga, D L čèmu, A štȍ, I čîm/číme〉 1. {{001f}}zam. a. {{001f}}(upitna) nepoznate stvari, pojave ili pojmove [∼ je to?]; šta b. {{001f}}(odnosna) (+ ga/ju) odnosi se na spomenutu ili poznatu imenicu u zn. onaj koji, ona koja [čovjek ∼ dobro… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smještenost — smjȅštenōst ž DEFINICIJA 1. osobina onoga što je smješteno 2. fil. Aristotelova kategorija tjelesne supstancije ukoliko su njezini dijelovi raspoređeni na određeni način ETIMOLOGIJA vidi smjestiti …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”