ukomponírati

ukomponírati
ukomponírati (što) svrš. prez. ukompònīrām, pril. pr. -āvši, prid. trp. ukompònīrān〉 {{c=0}}unijeti što u cjelinu, uključiti (ob. o umjetničkim i drugim tvorbama gdje se pretpostavlja kompozicija kao odlika){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ukomponirati — ukomponírati (što) svrš. <prez. ukompònīrām, pril. pr. āvši, prid. trp. ukompònīrān> DEFINICIJA unijeti što u cjelinu, uključiti (ob. o umjetničkim i drugim tvorbama gdje se pretpostavlja kompozicija kao odlika) ETIMOLOGIJA u + v.… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”