ujèdnāčen

ujèdnāčen
ujèdnāčen prid. odr. -ī〉 {{c=0}}1. {{001f}}podjednak, ravnomjeran, jednoobrazan, {{/c}}opr. neravnomjeran, nejednak {{c=0}}2. {{001f}}koji se radi ili obavlja skladno, složno, u isto vrijeme, {{/c}}opr. nesložan, neskladan

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • ujednačen — ujèdnāčen prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. podjednak, ravnomjeran; jednoobrazan, opr. nejednak 2. koji se radi ili obavlja skladno, složno, u isto vrijeme, opr. nesložan, neskladan ETIMOLOGIJA vidi ujednačiti …   Hrvatski jezični portal

  • neujednačen — neujèdnāčen prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji nije ujednačen s drugim, koji odstupa od čega drugoga [neujednačen rad motora]; neusklađen ETIMOLOGIJA ne + v. ujednačiti, ujednačen …   Hrvatski jezični portal

  • jednoòbrazan — prid. 〈odr. znī〉 srp. 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}ujednačen{{/ref}} 2. {{001f}}jednak, isti; sukladan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • neujèdnāčen — prid. 〈odr. ī〉 koji nije ujednačen s drugim, koji odstupa od čega drugoga; neusklađen [∼ rad motora] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ravnotéža — ravnotéž|a ž 1. {{001f}}a. {{001f}}fiz. stanje mirovanja tijela kad su sve sile koje na njega djeluju međusobno neutralizirane, kad se njihovo djelovanje potire [stabilna ∼a; labilna ∼a; indiferentna ∼a] b. {{001f}}stanje organizma ili tvari pri… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rȁvnomjēran — prid. 〈odr. rnī〉 1. {{001f}}koji se oblikuje u istoj mjeri; ujednoličen 2. {{001f}}koji se javlja ili djeluje u jednakim razmacima; ujednačen …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ujednáčiti — (što, se) svrš. 〈prez. ujèdnāčīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. ujèdnāčen〉 učiniti (se) ujednačenim …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • òdmjeren — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}ravnomjeran, ujednačen (kada se nešto obavlja u ritmu i sl.) 2. {{001f}}uravnotežen, trezven, uzdržljiv, staložen, koji zna mjeru (o osobi) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ravnoteža — ravnotéža ž DEFINICIJA 1. a. fiz. stanje mirovanja tijela kad su sve sile koje na njega djeluju međusobno neutralizirane, kad se njihovo djelovanje potire [stabilna ravnoteža; labilna ravnoteža; indiferentna ravnoteža] b. stanje organizma ili… …   Hrvatski jezični portal

  • ravnomjeran — rȁvnomjēran prid. <odr. rnī> DEFINICIJA 1. koji se oblikuje u istoj mjeri; ujednoličen 2. koji se javlja ili djeluje u jednakim razmacima; ujednačen ETIMOLOGIJA v. ravan + v. mjera …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”