ravnotéža

ravnotéža
ravnotéž|a ž {{c=0}}1. {{001f}}a. {{001f}}{{/c}}fiz. {{c=0}}stanje mirovanja tijela kad su sve sile koje na njega djeluju međusobno neutralizirane, kad se njihovo djelovanje potire {{/c}}[stabilna ∼a; labilna ∼a; indiferentna ∼a] {{c=0}}b. {{001f}}stanje organizma ili tvari pri kojem suprotstavljene reakcije stoje u najpovoljnijem omjeru 2. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}ujednačen odnos, sklad između duhovnih osobina, duhovne angažiranosti, djelatnosti i sl.; ujednačenost, usklađenost, ravnovjesje 3. {{001f}}odnos snaga koji onemogućuje nadmoć jednih nad drugima; ujednačenost snaga (država, političkih itd.) 4. {{001f}}{{/c}}bank. {{c=0}}stanje zaključnog računa kad su aktiva i pasiva jednake, usklađenost primitaka i izdataka
⃞ {{001f}}{{/c}}ispasti iz ∼e {{c=0}}prestati vladati sobom, izgubiti kontrolu nad svojim postupcima; {{/c}}izbaciti iz ∼e {{c=0}}učiniti da tko prestane vladati sobom{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • ravnoteža — ravnotéža ž DEFINICIJA 1. a. fiz. stanje mirovanja tijela kad su sve sile koje na njega djeluju međusobno neutralizirane, kad se njihovo djelovanje potire [stabilna ravnoteža; labilna ravnoteža; indiferentna ravnoteža] b. stanje organizma ili… …   Hrvatski jezični portal

  • Miroljub Labus — Vice president of Government of Serbia In office March 3, 2004 – May 3, 2006 Succeeded by Ivana Dulić Marković Personal de …   Wikipedia

  • Elections in Croatia — Croatia This article is part of the series: Politics and government of Croatia …   Wikipedia

  • РАВНОВЕСИЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ — равновесное состояние системы, при котором нагрузка ещё находится в равновесии с внутренними силами, но дальнейшее её увеличение нарушает геометрическую неизменяемость системы (Болгарский язык; Български) гранично равновесие (Чешский язык;… …   Строительный словарь

  • РАВНОВЕСИЕ СИСТЕМЫ СИЛ — состояние системы сил, при котором главный вектор системы и её главный момент относительно произвольного полюса равны нулю (Болгарский язык; Български) равновесие на система сили (Чешский язык; Čeština) rovnováha soustavy sil (Немецкий язык;… …   Строительный словарь

  • РАВНОВЕСИЕ СИСТЕМЫ УСТОЙЧИВОЕ — равновесие, при котором система возвращается в исходное или близкое к нему положение после устранения причин, вызвавших возможное отклонение системы (Болгарский язык; Български) устойчиво равновесие на система (Чешский язык; Čeština) stabilní… …   Строительный словарь

  • pȍsrtāj — m jednokratno zanošenje tijela kad se spotakne, pogrešno nagazi, izgubi snaga ili ravnoteža i sl …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rȁvnovjēsje — sr, {{c=1}}v. {{ref}}ravnoteža (2){{/ref}} ✧ {{001f}}rus …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • snága — sná|ga ž 〈D L snázi, G mn ā〉 1. {{001f}}opće dobro stanje koje daje punu mogućnost obavljanja fizičkog i duševnog rada; jačina [biti u (najboljoj, punoj) ∼zi biti zdrav i jak, biti u dobroj kondiciji], opr. slabost 2. {{001f}}pren. a. {{001f}}pol …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • stabilizácija — ž 1. {{001f}}stanje onoga što je stabilno 2. {{001f}}ekon. skup mjera kojima je cilj uravnotežiti monetarne i privredne tokove, osobito osigurati vrijednost valute i kupovnu moć građana 3. {{001f}}tehn. metoda koja automatski omogućava, tijekom… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”