ugljíkov

ugljíkov
ugljíkov prid. {{c=0}}koji se odnosi na element ugljik ili koji ga sadrži {{/c}}[∼ dioksid; ∼ monoksid]
{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}∼ ciklus {{c=0}}kruženje ugljika u biokemijskom ciklusu{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ugljikov — ugljíkov prid. DEFINICIJA koji se odnosi na element ugljik ili koji ga sadrži SINTAGMA ugljikov ciklus kruženje ugljika u biokemijskom ciklusu; ugljikov dioksid kem. anorganski spoj, bezbojni plin CO2, nastaje izgaranjem i izdisanjem uz dovoljnu… …   Hrvatski jezični portal

  • apsòrpcija — ž 1. {{001f}}upijanje, uzimanje (u sebe) [∼ svjetlosti; ∼ zvuka; ∼ lijekova; ∼ hrane], {{c=1}}usp. {{ref}}adsorpcija{{/ref}} 2. {{001f}}fiz. a. {{001f}}djelovanje energije ili tvari koja bez refleksije ili emisije prodire u drugu tvar b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dísānje — sr 1. {{001f}}〈gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}disati{{/ref}} 2. {{001f}}fiziol. proces u kojem organizam prima kisik iz zraka i vode, a izlučuje ugljikov dioksid ∆ {{001f}}umjetno ∼ med. reanimacijski postupak kojim se (čovjeku) spašava život …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fòzgen — m kem. ugljikov oksiklorid, otrovan bezbojni plin, miriše na svježe sijeno; koristi se u proizvodnji boja i lijekova, kratkotrajan bojni otrov; fosgen ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kloròfīl — m 〈G klorofíla〉 bot. zelena tvar u lišću biljke, tijekom fotosinteze veže ugljikov dioksid koji se spaja s vodikom iz vode u škrob, dok se kisik oslobađa; biljno zelenilo …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prȅhrana — ž biol. hranjenje, održavanje hranom, uzimanje hrane radi zadovoljenja potreba i funkcioniranja organizma ∆ {{001f}}autotrofna ∼ način hranjenja karakterističan za biljke koje se hrane anorganskim spojevima (ugljikov dioksid, voda, mineralne… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • àlkoholnī — àlkoholn|ī prid. koji sadrži alkohol kao bitno svojstvo po kojem se određuje [∼o piće, opr. bezalkoholno] ∆ {{001f}}∼o vrenje kem. razgradnja šećera na etanol i ugljikov dioksid uz posredovanje kvaščevih gljivica …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sulfonski — sùlfonskī prid. DEFINICIJA kem. koji sadržava sulfo skupinu SO3H SINTAGMA sulfonske kiseline kem. organski spojevi koji sadržavaju sulfo skupinu vezanu na ugljikov atom; jake kiseline, služe kao katalizatori, pri proizvodnji bojila, a njihove… …   Hrvatski jezični portal

  • biogeokemijski — biogeokémijskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na biogeokemiju SINTAGMA biogeokemijski ciklus ekol. kruženje pojedinih elemenata između žive i nežive prirode u ekosustavima (npr. dušikov ciklus, ugljikov ciklus i dr.) ETIMOLOGIJA vidi… …   Hrvatski jezični portal

  • barijev — bȃrijev prid. DEFINICIJA koji sadrži barij SINTAGMA barijeva kaša farm. mješavina čistog barijeva sulfata i meda uz dodatak sredstava koja sprečavaju prebrzo taloženje, primjenjuje se za rendgensko prikazivanje probavnog trakta; barijev hidroksid …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”