dísānje

dísānje
dísānje sr {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}disati{{/ref}} {{/c}}{{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}fiziol. {{c=0}}proces u kojem organizam prima kisik iz zraka i vode, a izlučuje ugljikov dioksid
∆ {{001f}}{{/c}}umjetno ∼ med. {{c=0}}reanimacijski postupak kojim se (čovjeku) spašava život{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • disanje — dísānje sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. disati 2. fiziol. proces u kojem organizam prima kisik iz zraka i vode, a izlučuje ugljikov dioksid SINTAGMA umjetno disanje med. reanimacijski postupak kojim se (čovjeku) spašava život ETIMOLOGIJA… …   Hrvatski jezični portal

  • dispnèja — ž 〈G mn dispnéjā〉 pat. otežano, naporno disanje, glad za zrakom (u ronjenju, pri prekomjernoj fizičkoj aktivnosti, kod nekih bolesti i sl.) ∆ {{001f}}hematogena ∼ pat. otežano disanje zbog trovanja i sličnih tegoba koje se šire krvlju; kardijalna …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dispneja — dispnèja ž <G mn dispnéjā> DEFINICIJA pat. otežano, naporno disanje, glad za zrakom (u ronjenju, pri prekomjernoj fizičkoj aktivnosti, kod nekih bolesti i sl.) SINTAGMA hematogena dispneja pat. otežano disanje zbog trovanja i sličnih tegoba …   Hrvatski jezični portal

  • spiritus — spìritus m DEFINICIJA 1. lingv. znak u obliku apostrofa što se u grčkom jeziku bilježi iznad vokala na početku riječi 2. duh, duša SINTAGMA spiritus agens (izg. spȋritus ȁgens) usp. spiritus movens; spiritus asper (izg. spȋritus ȁsper) »oštri… …   Hrvatski jezični portal

  • ȁbdominālan — ȁbdomināl|an prid. 〈odr. lnī〉 koji se odnosi na abdomen [∼na kirurgija] ∆ {{001f}}∼no disanje disanje kod kojega je maksimalna aktivnost u predjelu pupka …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dísāljka — ž 〈G mn ā/ i〉 1. {{001f}}sredstvo koje služi ili se izrađuje za disanje u posebnim prilikama (npr. trska za disanje pod vodom, dio maske za ronjenje itd.) 2. {{001f}}〈mn〉, {{c=1}}v. {{ref}}dvodihalice{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • plúća — sr mn 1. {{001f}}anat. organ za disanje u ljudskom i životinjskom tijelu smješten u prsnom košu pulmones 2. {{001f}}〈jd plúće〉 plućno krilo ∆ {{001f}}čelična ∼ med. aparat u koji se stavlja bolesnik koji boluje od paralize centra za disanje;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zaùstaviti — (se) svrš. 〈prez. zaùstavīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. zaùstavljen〉 1. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}učiniti da stane ono što je u pokretu, prekinuti pokret ili hod koga ili čega b. {{001f}}spriječiti, prekinuti slijed radnje ili… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tahipneja — tahipnéja ž DEFINICIJA pat. ubrzano i teško disanje ETIMOLOGIJA grč. takhýpnoia ≃ tahi + pnoḗ: disanje …   Hrvatski jezični portal

  • pluća — plúća sr mn DEFINICIJA 1. anat. organ za disanje u ljudskom i životinjskom tijelu smješten u prsnom košu pulmones 2. <N plúće> plućno krilo SINTAGMA čelična pluća med. aparat u koji se stavlja bolesnik koji boluje od paralize centra za… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”