apsòrpcija

apsòrpcija
apsòrpcija ž {{c=0}}1. {{001f}}upijanje, uzimanje (u sebe) {{/c}}[∼ svjetlosti; ∼ zvuka; ∼ lijekova; ∼ hrane], {{c=1}}usp. {{ref}}adsorpcija{{/ref}} {{/c}}{{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}fiz. {{c=0}}a. {{001f}}djelovanje energije ili tvari koja bez refleksije ili emisije prodire u drugu tvar b. {{001f}}međusobno djelovanje elektromagnetskog zračenja i tvari pri kojem tvar upija zračenje
∆ {{001f}}{{/c}}∼ plinova kem. {{c=0}}otapanje plinova i para u tekućinama; u analitičkoj kemiji upotrebljava se za razdvajanje smjesa elemenata (npr. u svrhu izolacije čistih radioaktivnih elemenata); {{/c}}atmosferska ∼ meteor. {{c=0}}selektivno upijanje dozračene Sunčeve energije na molekulama plinova i česticama u atmosferi: ozon upija tu energiju u ultraljubičastom, vodena para, ugljikov dioksid i metan u infracrvenom dijelu; energija se pretvara u toplinsku, kemijsku, električnu{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • apsorpcija — apsòrpcija ž DEFINICIJA 1. upijanje, uzimanje (u sebe) [apsorpcija svjetlosti; apsorpcija zvuka; apsorpcija lijekova; apsorpcija hrane], usp. adsorpcija 2. fiz. a. djelovanje energije ili tvari koja bez refleksije ili emisije prodire u drugu tvar …   Hrvatski jezični portal

  • ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ — явление преобразования энергии звуковой волны во внутреннюю энергию среды, в которой распространяется волна (Болгарский язык; Български) звукопоглъщане (Чешский язык; Čeština) pohlcování zvuku (Немецкий язык; Deutsch) Schallabsorption (Венгерский …   Строительный словарь

  • ПОГЛОЩЕНИЕ СВЕТА — превращение энергии светового излучения в другую форму энергии в результате взаимодействия её с веществом (Болгарский язык; Български) поглъщане на светлина (Чешский язык; Čeština) pohlcování světla (Немецкий язык; Deutsch) Lichtabsorption… …   Строительный словарь

  • adsòrpcija — ž fiz. formiranje plinovitog, tekućeg ili krutog sloja na površini krutog tijela, ili rjeđe na površini tekućine, {{c=1}}usp. {{ref}}apsorpcija{{/ref}} ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • disolúcija — ž 1. {{001f}}raspadanje, rastrojavanje, kvarenje [posvemašnja ∼ morala] 2. {{001f}}kem. a. {{001f}}otapanje, apsorpcija neke čvrste tvari, tekućine ili plina u nekoj drugoj tekućini b. {{001f}}homogena mješavina koja nastaje u tom procesu 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kemisorpcija — kemisòrpcija ž DEFINICIJA kem. nastajanje kemijskih spojeva apsorpcijom plinova ili tekućina na površine čvrste tvari, opr. apsorpcija ETIMOLOGIJA v. kemija + v. {{(ap)sorpcija>> …   Hrvatski jezični portal

  • brončan — brònčan prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. koji je od bronce [brončani kip] 2. koji se odnosi na broncu 3. pren. koji je preplanuo; osunčan SINTAGMA brončana boja ekspr. preplanulost; brončana medalja medalja kojom se nagrađuje onaj koji je… …   Hrvatski jezični portal

  • disolucija — disolúcija ž DEFINICIJA 1. raspadanje, rastrojavanje, kvarenje [posvemašnja disolucija morala] 2. kem. a. otapanje, apsorpcija neke čvrste tvari, tekućine ili plina u nekoj drugoj tekućini b. homogena mješavina koja nastaje u tom procesu 3. geol …   Hrvatski jezični portal

  • delikvescencija — delikvescèncija ž DEFINICIJA kem. apsorpcija vodene pare iz zraka koju apsorbiraju hidratne soli jer je parcijalni tlak vodene pare u zraku veći od istoga tlaka u hidratnoj soli, opr. eflorescencija ETIMOLOGIJA de + lat. liquescere: topiti …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”