ubáciti

ubáciti
ubáciti (što, se) svrš. prez. ùbācīm (se), pril. pr. -īvši (se), prid. trp. ùbāčen〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(što) {{c=0}}a. {{001f}}{{/c}}{{c=1}}v. {{ref}}baciti{{/ref}} {{/c}}{{c=0}}b. {{001f}}staviti brzim pokretom; gurnuti (u što) 2. {{001f}}a. {{001f}}naknadno uvrstiti; umetnuti, unijeti {{/c}}[∼ u tekst] {{c=0}}b. {{001f}}poslati, uputiti (u borbu, na položaj i sl.) 3. {{001f}}{{/c}}(se) {{c=0}}dospjeti u neku sredinu naknadno, uspjeti se ugurati; uvući se{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • ubaciti — ubáciti (se) svrš. <prez. ùbācīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. ùbāčen> DEFINICIJA 1. (što) a. v. u (1ab), baciti b. staviti brzim pokretom; gurnuti (u što) 2. a. naknadno uvrstiti [ubaciti u tekst]; umetnuti, unijeti b. poslati,… …   Hrvatski jezični portal

  • stȁviti — svrš. 〈prez. stȁvīm, pril. pr. īvši, prid. trp. stȁvljen〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}položiti na neko mjesto [∼ knjigu na stol] b. {{001f}}pren. iznijeti [∼ argumente na stol] 2. {{001f}}(što) a. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}obući{{/ref}} b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ùpūmpati — svrš. 〈prez. ām, pril. pr. āvši, prid. trp. ùpūmpān〉 1. {{001f}}(što) ubaciti, napuniti pumpanjem, opr. ispumpati 2. {{001f}}(komu što) pren. ispuniti koga uvjerenjima, informacijama, interpretacijama, predrasudama itd., stalnim ponavljanjem,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • staviti — stȁviti svrš. <prez. stȁvīm, pril. pr. īvši, prid. trp. stȁvljen> DEFINICIJA 1. (što) a. položiti na neko mjesto [staviti knjigu na stol] b. pren. iznijeti [staviti argumente na stol] 2. (što) a. obući, v. b. obuti, v. c. (o predmetima koji …   Hrvatski jezični portal

  • ubacivati — ubacívati (se) nesvrš. <prez. ubàcujēm (se), pril. sad. ubàcujūći (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA v. ubaciti ETIMOLOGIJA vidi ubaciti …   Hrvatski jezični portal

  • upumpati — ùpūmpati svrš. <prez. ām, pril. pr. āvši, prid. trp. ùpūmpān> DEFINICIJA 1. (što) ubaciti, napuniti pumpanjem, opr. ispumpati 2. (komu što) pren. ispuniti koga uvjerenjima, informacijama, interpretacijama, predrasudama itd., stalnim… …   Hrvatski jezični portal

  • ȁut — m sport 1. {{001f}}granične linije igrališta u sportskim igrama; aut linija 2. {{001f}}prostor izvan granične linije igrališta [lopta je u ∼u; poslati loptu u ∼] 3. {{001f}}u košarci trenutak kada igrač dodirne graničnu liniju ili tlo izvan nje,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • brzìna — brzìn|a ž 〈G mn brzínā〉 1. {{001f}}svojstvo onoga što je brzo; brzost, opr. sporost 2. {{001f}}fiz. količina prijeđenog puta u jedinici vremena 3. {{001f}}odnos između brzine vrtnje osovine motora i brzine okretanja kotača [ubaciti u ∼u;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • báciti — (koga, što) svrš. 〈prez. bȃcīm, pril. pr. īvši, prid. trp. bȃčen〉 1. {{001f}}zamahom i puštanjem iz ruke promijeniti mjesto čemu ili komu [∼ kamen iz ruke]; hititi, hitnuti, vrći 2. {{001f}}razg. otjerati, odstraniti, ukloniti [∼ u zapećak] 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bìznis — m razg. 1. {{001f}}a. {{001f}}posao, poduzeće, trgovina [imati ∼] b. {{001f}}poslovanje s velikim kapitalom, ugovaranje velikih poslova [baviti se ∼om] 2. {{001f}}žarg. praktičan, unosan posao [Ubaciti se u taj posao, to ti je ∼!] ∆ {{001f}}∼… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”