sázvūčje

sázvūčje
sázvūčje sr razg. knjiš., {{c=1}}v. {{ref}}suzvučje{{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • sazvučje — sázvūčje sr DEFINICIJA razg. knjiš., v. suzvučje ETIMOLOGIJA s (a) + v. zvuk …   Hrvatski jezični portal

  • distònija — distònija1 ž glazb. netočno, nečisto, »falš« sazvučje, {{c=1}}usp. {{ref}}disonanca{{/ref}} ✧ {{001f}}lat. distònija2 ž pat. poremećaj normalnog tonusa u mišićima ili živcima [neurovegetativna ∼] ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • suzvučje — sùzvūčje sr DEFINICIJA slaganje, podudaranje zvukova, sklad zvukova; sazvučje ETIMOLOGIJA vidi suzvuk …   Hrvatski jezični portal

  • distonija — distònija1 ž DEFINICIJA glazb. netočno, nečisto, »falš« sazvučje, usp. disonanca ETIMOLOGIJA dis 2 + tonija …   Hrvatski jezični portal

  • ekvivokantan — ekvivòkantan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA 1. koji je jednakozvučan, koji ima isto sazvučje [ekvivokantna rima] 2. koji se može tumačiti na dva načina, koji ispod prividnog smisla krije drugi; dvosmislen, dvoznačan ETIMOLOGIJA vidi… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”