sèbičan

sèbičan
sèbičan prid. odr. -čnī〉 {{c=0}}koji misli samo na sebe, koji se brine samo o svojoj koristi; egoističan {{/c}}[ne budi ∼, podijeli jabuku s bratom]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • sebičan — sèbičan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA koji misli samo na sebe, koji se brine samo o svojoj koristi; egoističan [ne budi sebičan, podijeli jabuku s bratom] ETIMOLOGIJA v. sebe …   Hrvatski jezični portal

  • nȅsebičan — prid. 〈odr. čnī〉 koji nije sebičan, koji se daje nesebično; požrtvovan, darežljiv …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sebičnjak — sèbičnjāk m <V āče, N mn āci> DEFINICIJA onaj koji je sebičan; egoist ETIMOLOGIJA vidi sebičan …   Hrvatski jezični portal

  • sebičnost — sèbičnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je sebičan; egoizam ETIMOLOGIJA vidi sebičan …   Hrvatski jezični portal

  • sebično — sèbično pril. DEFINICIJA na sebičan način ETIMOLOGIJA vidi sebičan …   Hrvatski jezični portal

  • nesebičan — nȅsebičan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA koji nije sebičan, koji se daje nesebično; darežljiv, požrtvovan ETIMOLOGIJA ne + v. sebičan …   Hrvatski jezični portal

  • cȁriniti — (što) dv. 〈prez. īm, pril. sad. cȁrinēći, pril. pr. īvši, gl. im. cȁrinjēnje〉 1. {{001f}}odmjeriti/odmjeravati, naplatiti/naplaćivati carinu 2. {{001f}}sport žarg. zadržati/zadržavati loptu, biti sebičan (u sportskim igrama) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • egoìstičan — egoìstič|an prid. 〈odr. čnī〉 koji je egoist [∼an starac; ∼na djeca]; sebičan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • eksploatácija — ž 1. {{001f}}korištenje, iskorištavanje na najbolji mogući način kako bi se postigao najbolji efekt 2. {{001f}}ekon. iskorištavanje prirodnih dobara ljudskom djelatnošću [∼ nafte] 3. {{001f}}iskorištavanje na neetički ili sebičan način;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mr̀cina — ž 1. {{001f}}tijelo uginule životinje; strvina, crkotina, mrljina 2. {{001f}}pren. pejor. bezvrijedan čovjek, sklon lošim postupcima, prevrtljiv, lijen, sebičan itd …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”