sávjetovati

sávjetovati
sávjetovati (koga, komu, se) dv. prez. sávjetujēm (se), pril. sad. sávjetujūći (se), pril. pr. -āvši (se), gl. im. -ānje〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(koga, komu) {{c=0}}dati/davati savjete; svjetovati 2. {{001f}}{{/c}}(se) {{c=0}}a. {{001f}}zajednički razmotriti nešto, raspravljati o nečemu, dogovarati se; vijećati b. {{001f}}tražiti savjet od koga; svjetovati se {{/c}}[savjetovali smo se s profesorom]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • savjetovati — sávjetovati dv. <prez. sávjetujēm, pril. sad. sávjetujūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (koga, komu) dati/davati savjete 2. (se) a. zajednički razmotriti nešto, raspravljati o nečemu, dogovarati se; vijećati b. tražiti savjet …   Hrvatski jezični portal

  • posavjetovati — posávjetovati svrš. <prez. ujēm, pril. pr. āvši, prid. trp. posávjetovān> DEFINICIJA 1. (koga) dati savjet 2. (se s kim) a. pitati za savjet (koga) b. savjetovati se međusobno ETIMOLOGIJA po + v. savjet, savjetovati …   Hrvatski jezični portal

  • popòvati — (∅, komu) nesvrš. 〈prez. pòpujēm, pril. sad. pòpujūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}rij. biti pop, obavljati službu popa 2. {{001f}}iron. nametljivo poučavati, savjetovati, govoriti kao pop, držati propovijedi …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • posávjetovati — (koga, se) svrš. 〈prez. ujēm (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. posávjetovān〉 1. {{001f}}(koga) dati savjet 2. {{001f}}(se s kim) a. {{001f}}pitati za savjet (koga) b. {{001f}}savjetovati se međusobno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • preporùčljiv — prid. 〈odr. ī〉 koji se može preporučiti, koji zaslužuje preporuku ⃞ {{001f}}(to) nije ∼o ne bi bilo zgodno, ne bi se moglo savjetovati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • slȕšati — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. ām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}primati sluhom (govor, zvukove) b. {{001f}}biti nazočan; prisustvovati predavanjima [∼ predavanja] 2. {{001f}}(koga) pridržavati se čijih… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svjȅtovati — (se) nesvrš. 〈prez. svjȅtujēm (se), pril. sad. tujūći (se), gl. im. ānje〉 arh., {{c=1}}v. {{ref}}savjetovati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • túviti — (što) nesvrš. 〈prez. īm, pril. sad. vēći, gl. im. vljēnje〉 1. {{001f}}dobro držati u pameti, pamtiti 2. {{001f}}govoriti kome uvjeravajući ga, uvjerljivo savjetovati, ulijevati u glavu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ùčiti — nesvrš. 〈prez. īm, pril. sad. ùčēći, impf. ùčāh, prid. trp. ‹čen, gl. im. ùčēnje〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}nastojati da se što upamti, razumije, stjecati znanje ili vještinu [brzo/lako ∼; ∼ napamet; ∼ usput] b. {{001f}}pohađati školu, biti na… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ćȍrav — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}reg. koji je slijep na jedno oko 2. {{001f}}razg. pejor. koji loše vidi [zar si ∼] ∆ {{001f}}∼a kutija pov. na izborima 1945. kutija u koju se ubacuju glasačke kuglice onih što nisu željeli glasovati za kandidate Narodne …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”