svjȅž

svjȅž
svjȅž prid. odr. -ī〉 {{c=0}}1. {{001f}}a. {{001f}}koji je nedavno dobiven ili pripremljen {{/c}}[∼ kruh] {{c=0}}b. {{001f}}koji se ne priprema, ne kuha, ne konzervira, koji ostaje u prirodnom stanju; prirodni, {{/c}}opr. kuhan itd. {{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}koji se dobro drži; čio, krepak {{/c}}[∼ izgled], opr. oronuo itd. {{c=0}}3. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}koji je posve nov; originalan, {{/c}}opr. otrcan, mnogo puta viđen itd. {{c=0}}4. {{001f}}prohladan, umjerene hladnoće {{/c}}[∼ dan; ∼ zrak]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • svjȅt — m 〈N mn i〉 arh. knjiš., {{c=1}}v. {{ref}}savjet{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svjȅže — pril. na svjež način, sa svježinom …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svjȅtovati — (se) nesvrš. 〈prez. svjȅtujēm (se), pril. sad. tujūći (se), gl. im. ānje〉 arh., {{c=1}}v. {{ref}}savjetovati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svjȅsno — 1. {{001f}}pril. na svjestan način; sa sviješću, opr. nesvjesno [∼ je to učinio] 2. {{001f}}sr dio psihe gdje se nalazi sadržaj misli i psihičke funkcije kojega je osoba svjesna, opr. nesvjesno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svjȅsnōst — ž stanje i svojstvo onoga koji je svjestan, onoga što je svjesno, {{c=1}}usp. {{ref}}svijest (1){{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svjȅstan — prid. 〈odr. snī〉 1. {{001f}}koji ima svijest 2. {{001f}}koji je pri svijesti ∆ {{001f}}klasno ∼ neol. ideol. 1945. onaj koji je usvojio pogled na svijet radničke klase i zakonitosti klasne borbe u društvu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svjȅtlo — svjȅtl|o sr 〈G mn tālā〉 1. {{001f}}fiz. prirodni posrednik (elektromagnetsko isijavanje valne dužine 390–740 nm) koji potiče organe vida na djelovanje i stvari čini vidljivima 2. {{001f}}sredstvo ili stanje u zraku u kojem je takav proces moguć… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svjȅtlomjēr — m tehn. sprava za mjerenje jačine svjetla, ob. pri snimanju ili fotografiranju …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svjȅtlopīs — m zast. fotografska snimka, (pojedinačna) fotografija …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svjȅtlosnī — svjȅtlosn|ī prid. koji se odnosi na svjetlost [∼i signal] ∆ {{001f}}∼a godina astron. mjerna jedinica za duljinu, odgovara udaljenosti koju prijeđe svjetlost za godinu dana, {{c=1}}usp. {{ref}}brzina (svjetlosti) ∆{{/ref}}; ∼a jakost fiz. omjer… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”