svjȅsnōst

svjȅsnōst
svjȅsnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉 {{c=0}}stanje i svojstvo onoga koji je svjestan, onoga što je svjesno, {{/c}}{{c=1}}usp. {{ref}}svijest (1){{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”