svjȅtlosnī

svjȅtlosnī
svjȅtlosn|ī prid. {{c=0}}koji se odnosi na svjetlost {{/c}}[∼i signal]
{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}∼a godina astron. {{c=0}}mjerna jedinica za duljinu, odgovara udaljenosti koju prijeđe svjetlost za godinu dana, {{/c}}{{c=1}}usp. {{ref}}brzina (svjetlosti) ∆{{/ref}}{{/c}}{{c=0}}; {{/c}}∼a jakost fiz. {{c=0}}omjer svjetlosnog toka i kuta u koji je tok odaslan (jedinica kandela, oznaka cd); luminacijski intenzitet; {{/c}}∼i tok fiz. {{c=0}}umnožak svjetlosne jakosti i kuta u koji se svjetlost odašilje (jedinica lumen, oznaka lm); luminacijski fluks{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”