nàvūći

nàvūći
nàvūći (koga, što, se) svrš. prez. navúčēm (se), pril. pr. nàvūkāvši (se), prid. trp. navùčen〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(što na što) {{c=0}}staviti na nešto što treba da bude pokriveno sa svih strana, laganim pokretima koliko traže dimenzije učiniti da što bude obloženo ili zaštićeno tako da priliježe uza sve strane {{/c}}[∼ rukavice (na ruke)] {{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}(se čega) {{c=0}}a. {{001f}}mnogo raditi tako da se vuče, biti umoran od vuče ili {{/c}}pren. {{c=0}}nošenja b. {{001f}}{{/c}}(što, se čega) {{c=0}}mnogo stvari ili vrijednosti koncentrirati na jednom mjestu (pakete, teret, sanduke) tako što se vuklo; nagomilati, dovući c. {{001f}}{{/c}}(se čega, što) pren. {{c=0}}mnogo steći, postati imućan dugim procesom ili radom {{/c}}[kad se čovjek seli tek vidi što je navukao (čega se sve navukao)] {{c=0}}3. {{001f}}{{/c}}(koga) {{c=0}}navesti, pridobiti koga da se usmjeri na što ili na onoga tko navlači
⃞ {{001f}}{{/c}}∼ bolest {{c=0}}razboljeti se; {{/c}}∼ sramotu, ∼ bijedu (na vrat) {{c=0}}raditi tako da se osramoti/osiromaši; {{/c}}∼ (koga) na tanak led {{c=0}}lukavo koga dovesti u opasnu situaciju{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • navući — nàvūći (se) svrš. <prez. navúčēm (se), pril. pr. nàvūkāvši (se), prid. trp. navùčen> DEFINICIJA 1. (što na što) staviti na nešto što treba da bude pokriveno sa svih strana, laganim pokretima koliko traže dimenzije učiniti da što bude… …   Hrvatski jezični portal

  • òbuti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. ȍbujēm (se), pril. pr. ūvši (se), imp. òbūj (se), prid. rad. òbuo (se), prid. trp. obùven〉 1. {{001f}}(što) navući na nogu obuću; nazuti, opr. izuti 2. {{001f}}(koga) a. {{001f}}navući komu obuću na noge b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • obuti — òbuti (se) svrš. <prez. ȍbujēm (se), pril. pr. ūvši (se), imp. òbūj (se), prid. rad. òbuo (se), prid. trp. obùven> DEFINICIJA 1. (što) navući na nogu obuću; nazuti, opr. izuti 2. (koga) a. navući komu obuću na noge b. pren. kupiti komu… …   Hrvatski jezični portal

  • nàpakovati — nàpakova|ti (se, sebi, si, komu) svrš. 〈prez. nàpakujēm (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. nàpakovān〉 žarg. prirediti sebi nešto kao nepriliku, navući na se nevolju, nekom radnjom dovesti koga u nevolju [tim neopreznim kupanjem sam sebi sam ∼o …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • napakovati — nàpakovati (se, sebi, si, komu) svrš. <prez. nàpakujēm (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. nàpakovān> DEFINICIJA žarg. prirediti sebi nešto kao nepriliku, navući na se nevolju, nekom radnjom dovesti koga u nevolju [tim neopreznim kupanjem …   Hrvatski jezični portal

  • navlačiti — navláčiti (se) nesvrš. <prez. nàvlāčīm (se), pril. sad. čēći (se), gl. im. čēnje> DEFINICIJA 1. (što) upotrebljavati snagu da se što pokrene ili nakrivi u željenom pravcu; potezati, vući 2. (koga, što, se čega), v. navući 3. (se s kim) a.… …   Hrvatski jezični portal

  • animozìtēt — m 〈G animozitéta〉 odbojnost prema čemu [navući na sebe ∼; izazvati ∼]; nesnošljivost, ogorčenost ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bijéda — bijéd|a ž 1. {{001f}}veliko siromaštvo, krajnje siromaštvo, sirotinja, potpuna neimaština [živjeti u dubokoj ∼i živjeti u siromaštvu] 2. {{001f}}duhovno siromaštvo, ništavilo 3. {{001f}}moralna niskost, nečasnost, mizeran karakter [pokazati se u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • intìmela — intìmel|a ž reg. jastučnica [navući ∼u] ✧ {{001f}}tal …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nafŕkati — (što) svrš. 〈prez. nàfr̄čēm, pril. pr. āvši, prid. trp. nàfr̄kān〉 frkanjem navući na što …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”