žèljeznī

žèljeznī
žèljezn|ī prid. {{c=0}}1. {{001f}}a. {{001f}}{{/c}}term. {{c=0}}koji je od željeza; gvozden {{/c}}ekspr. {{c=0}}b. {{001f}}u kojem ima željeza (ob. u nazivima spojeva) {{/c}}[∼i oksid] {{c=0}}2. {{001f}}vrlo jak, tvrd, neoboriv {{/c}}[∼i kancelar prvobitno, pov. kancelar Bismarck{{c=0}};{{/c}} ∼a lady, žarg. vrlo odlučna žena na važnom, ob. političkom položaju{{c=0}};{{/c}} ∼a metla, usp. metla{{c=0}};{{/c}} ∼a logika]
{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}∼a zavjesa publ. pol. pov. {{c=0}}izraz iz vremena hladnoga rata koji označuje crtu blokovske podjele između Istoka i Zapada te simbolizira duboke suprotnosti između dva svijeta; {{/c}}∼o doba pov. {{c=0}}najmlađe razdoblje prapovijesti koje karakterizira uporaba željeza, traje kroz čitavo 1. tisućljeće pr. Kr. {{/c}}[starije ∼o doba halštatska kultura{{c=0}};{{/c}} mlađe ∼o doba latenska kultura], {{c=1}}usp. {{ref}}prapovijest{{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • siderit — sidèrīt m <G sideríta> DEFINICIJA 1. min. željezni karbonat FeCO3, važna željezna ruda 2. meteorit sastavljen od željeza s niklom ETIMOLOGIJA grč. sidērítēs: željezni ≃ sídēros: željezo …   Hrvatski jezični portal

  • željezan — žèljezan prid. <odr. znī> DEFINICIJA 1. a. term. koji je od željeza; gvozden b. u kojem ima željeza (ob. u nazivima spojeva) [željezni oksid] 2. vrlo jak, tvrd, neoboriv [željezni kancelar prvobitno, pov. kancelar Bismarck; željezna lady,… …   Hrvatski jezični portal

  • hurda — hȗrda ž DEFINICIJA reg. 1. iznutrica zaklane životinje 2. vrsta posna ovčjeg sira 3. ugrušano mlijeko prvih dana nakon što se krava oteli 4. staro željezo, željezni otpad ETIMOLOGIJA tur. ← perz. ḫurde: otpad, poglavito željezni …   Hrvatski jezični portal

  • baglàma — ž 〈G mn baglámā〉 1. {{001f}}〈ob. mn〉 reg. željezni nosač, spojnica kojom se vrata i prozori pričvršćuju za drvene okvire i pomoću kojih se otvaraju i zatvaraju; šarka, očeta, pant 2. {{001f}}glazb. vrsta tambure s tri žice 3. {{001f}}pren. reg.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bȁba — bȁb|a1 ž 〈G mn bȃbā〉 1. {{001f}}reg. majčina majka ili očeva majka; baka 2. {{001f}}razg. stara žena 3. {{001f}}pejor. a. {{001f}}svaka ženska osoba [dečki za jedan, ∼e za drugi stol] b. {{001f}}ženska osoba s navodno lošim osobinama (ob. u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • deréze — ž pl. tantum pomagalo, željezni okvir sa zupcima, učvršćuju se pod obuću, služi da se izbjegne klizanje na strmini, klizavu tlu i sl. [staviti ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gvožđùrija — ž pejor. beznačajni ili izrabljeni predmeti od gvožđa (loše skulpture u željezu, loše vatreno oružje, željezni otpad itd.) [obična ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gvȍzden — prid. 〈odr. ī〉 ekspr. jez. knjiž. koji je od gvožđa; željezni …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • hȗrda — ž reg. 1. {{001f}}iznutrica zaklane životinje 2. {{001f}}vrsta posna ovčjeg sira 3. {{001f}}ugrušano mlijeko prvih dana nakon što se krava oteli 4. {{001f}}staro željezo, željezni otpad ✧ {{001f}}tur. ← perz …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • magnètīt — m 〈G magnetíta〉 min. željezov oksid, željezni spinel, željezom najbogatija željezna ruda, prirodni magnet …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”