čúvati

čúvati
čúvati (koga, što, se) nesvrš. prez. čȗvām (se), pril. sad. -ajūći (se), gl. im. -ānje〉 {{c=0}}1. {{001f}}brinuti se, paziti da se što ne ošteti {{/c}}[∼ kuću] {{c=0}}2. {{001f}}paziti da se što ili tko ne izgubi {{/c}}[∼ stoku] {{c=0}}3. {{001f}}držati spremljeno za kasnije, ostavljati za kasnije {{/c}}[∼ (što) za zimu, za stare dane i sl.] {{c=0}}4. {{001f}}voditi brigu o kome ili o čemu, paziti koga ili što {{/c}}[∼ djecu] {{c=0}}5. {{001f}}{{/c}}(se koga, se čega) {{c=0}}biti oprezan prema onome tko je opasan ili može nanijeti zlo, izbjegavati koga ili što kao opasnost {{/c}}[čuvaj se i vatre i vode jer su to dobre sluge, a loši gospodari]
{{c=0}}⃞ {{001f}}{{/c}}čuvaj! imp. {{c=0}}1. {{001f}}povik kojim se djeca na sanjkanju i sl. upozoravaju da se maknu sa staze i u sličnim situacijama kad se voze, kližu itd. 2. {{001f}}neuglađeno traženje da onaj kojem se obraća dade malo mjesta za prolaz, {{/c}}{{c=1}}usp. {{ref}}dopustite{{/ref}}{{/c}}{{c=0}}; {{/c}}∼ kao kap vode na dlanu (kao zjenicu oka, kao svetinju) {{c=0}}vrlo brižljivo čuvati koga ili što; {{/c}}∼ (svoja) leđa (kožu i sl.) {{c=0}}ne izlagati se opasnostima; {{/c}}∼ obraz {{c=0}}čuvati se sramote; {{/c}}∼ se kao žive vatre (koga ili čega) {{c=0}}pomno se kloniti, izbjegavati koga po svaku cijenu, bježati kao od vraga; {{/c}}∼ se kao živog vraga {{c=0}}bojati se koga; {{/c}}nismo zajedno (skupa) koze (ovce) čuvali {{c=0}}nismo jednaki (s obzirom na sposobnost ophođenja){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • čuvati — čúvati (koga, što, se) nesvrš. <prez. čȗvām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. brinuti se, paziti da se što ne ošteti [čuvati kuću] 2. paziti da se što ili tko ne izgubi [čuvati stoku] 3. držati spremljeno za kasnije,… …   Hrvatski jezični portal

  • čúvati — am nedov. (ū) 1. prizadevati si, skrbeti, da se odvrne nevarnost od česa: pes čuva hišo; čuvati gozd pred požarom; čuva jo ko punčico svojega očesa // imeti v oskrbi, varstvu: pastir čuva čredo; čuvati avtomobile na parkirnem prostoru; čuvati… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • pȁziti — pȁzi|ti (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. īm (se), pril. sad. zēći (se), prid. trp. pažen, gl. im. pȁžēnje〉 1. {{001f}}(na koga, na što) a. {{001f}}pratiti pogledom; gledati [∼ti kroz prozor] b. {{001f}}biti usredotočen, koncentrirati se gledajući …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • paziti — pȁziti nesvrš. <prez. īm, pril. sad. zēći, prid. trp. pažen, gl. im. pȁžēnje> DEFINICIJA 1. (na koga, na što) a. pratiti pogledom [paziti kroz prozor]; gledati b. biti usredotočen, koncentrirati se gledajući, slušajući itd. [paziti na… …   Hrvatski jezični portal

  • dlȁn — m 〈N mn dlànovi〉 1. {{001f}}anat. unutrašnja strana šake osim prstiju 2. {{001f}}pov. mjera za dužinu ⃞ {{001f}}čuvati (držati, nositi) kao malo vode na ∼u brižno čuvati; (što) ∼om o ∼, dok bi ∼om o ∼ udario brzo, učas, začas, odmah; gledati u ∼ …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dr̀žati — (koga, što) nesvrš. 〈prez. īm, pril. sad. ēći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}uhvatiti rukom ili čim drugim i ne ispuštati 2. {{001f}}a. {{001f}}pridržavati da se ne pokrene u neželjenom smjeru ili da ne padne, činiti da ostane u istom položaju ili… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • línija — línij|a ž 1. {{001f}}crta, potez 2. {{001f}}mat. jednodimenzionalna osnovna geometrijska tvorevina; može biti ravna (pravac) ili zakrivljena (krivulja) 3. {{001f}}reg. redak (u pismu ili tiskanom tekstu) 4. {{001f}}vojn. bojni red; bojišnica,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • slȁmarica — slȁmaric|a ž slamom ispunjena navlaka koja služi za ležaj; slamnjača ⃞ {{001f}}držati (čuvati) u ∼i čuvati novac kod kuće, ne povjeravati ga banci …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zjènica — zjènic|a ž anat. otvor kroz koji svjetlost prodire u unutrašnjost oka (pupilla); zjena ⃞ {{001f}}čuvati (paziti i sl.) kao ∼u oka čuvati kao nešto najmilije, najdraže; (boli) kao ∼a oka jako boli (o vrlo osjetljivom mjestu na tijelu, o povredi,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • slamarica — slȁmarica ž DEFINICIJA slamom ispunjena navlaka koja služi za ležaj; slamnjača FRAZEOLOGIJA držati (čuvati) u slamarici čuvati novac kod kuće, ne povjeravati ga banci ETIMOLOGIJA vidi slama …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”