òdnos

òdnos
òdnos m {{c=0}}1. {{001f}}a. {{001f}}položaj dvije ili više stvari jedne prema drugoj {{/c}}[∼ prema]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}odnošaj b. {{001f}}omjer dviju ili više stvari, sastavnih dijelova itd. jedne prema drugoj; razmjer, proporcija {{/c}}[u ∼u na] {{c=0}}2. {{001f}}uzajamnost, povezanost osoba, stvari ili pojmova {{/c}}[∼i između]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}snošaj
∆ {{001f}}{{/c}}bračni ∼ {{c=0}}brak; {{/c}}dobrosusjedski ∼i pol. razg. {{c=0}}dobri i razvijeni odnosi među susjednim zemljama ili susjedima u zgradi; {{/c}}gospodarski ∼i pol. ekon. {{c=0}}trgovinski, financijski odnosi između zemalja (npr. ulaganja, carinska suradnja); {{/c}}radni ∼ {{c=0}}odnos onoga koji radi i onoga tko plaća posao; {{/c}}spolni ∼ {{c=0}}spolni čin; snošaj{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • odnos — òdnos m DEFINICIJA 1. a. položaj dvije ili više stvari jedne prema drugoj [odnos prema] b. omjer dviju ili više stvari, sastavnih dijelova itd. jedne prema drugoj [u odnosu na]; razmjer, proporcija 2. uzajamnost, povezanost osoba, stvari ili… …   Hrvatski jezični portal

  • odnòs — ôsa m (ȍ ó) 1. kar obstaja med stvarema, stvarmi, ki imajo z določenega stališča kaj skupnega: dognati, poznati, ugotoviti odnos; izraziti odnos med stvarmi z dogovorjenimi znaki; časovni, merski, posledični odnos; stvari so v prostorskem… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • dijêlnī — prid. koji izriče dio cjeline [∼ genitiv]; dioni, partitivni, {{c=1}}usp. {{ref}}diobeni{{/ref}} ∆ {{001f}}∼ odnos lingv. hijerarhijski odnos u kojem se nadređeni pojam odnosi na predmet u cjelini, a podređeni na njegove dijelove (čovjek – glava …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • suodnos — suòdnos m DEFINICIJA 1. žarg. pleonastična veza prijedloga i prefiksa su i imenice, (međusobni) odnos 2. odnos dviju strana koje djeluju jedna na drugu, koje jedna na drugu usmjeravaju svoje djelovanje, koje jedna drugu mijenjaju ili bitno ovise… …   Hrvatski jezični portal

  • dijelni — dijȇlnī prid. DEFINICIJA koji izriče dio cjeline [dijelni genitiv]; dioni, partitivan, usp. diobeni SINTAGMA dijelni odnos lingv. hijerarhijski odnos u kojem se nadređeni pojam odnosi na predmet u cjelini, a podređeni na njegove dijelove (čovjek… …   Hrvatski jezični portal

  • mísliti — im nedov. (í ȋ) 1. biti dejaven v zavesti: dolgo ni mogel misliti; ne morem urejeno, zbrano misliti / čeprav dobro govori angleško, misli še vedno v domačem jeziku / učenec je logično mislil; zna politično misliti / ekspr. mislil je in mislil,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • opredeljeváti — újem nedov. (á ȗ) 1. navajati bistvene značilnosti pojma: pojasnjeval jim je, kako sociologi opredeljujejo narod; različno opredeljevati pojem gospodarjenje / znanost predmete opredeljuje 2. določati: opredeljevati premoge po kemičnih in… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • hijeràrhījskī — hijeràrhījsk|ī prid. koji se odnosi na hijerarhiju ∆ {{001f}}∼a baza podataka inform. baza podataka u kojoj veze između zapisa čine stablo; ∼i odnos lingv. odnos uspostavljen podjelom kojega nadređenoga pojma na podređene pojmove ili… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • suòdnos — m 1. {{001f}}žarg. pleonastična veza prij. i prefiksa {{upper}}SU {{/upper}} i imenice, (međusobni) odnos 2. {{001f}}odnos dviju strana koje djeluju jedna na drugu, koje jedna na drugu usmjeravaju svoje djelovanje, koje jedna drugu mijenjaju ili… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • međuodnos — međuòdnos m DEFINICIJA 1. v. odnos 2. odnos dviju ili više strana koje djeluju jedna na drugu, koje jedna na drugu usmjeravaju svoje djelovanje, koje se mijenjaju jedna pod utjecajem druge ili bitno ovise jedna o drugoj ETIMOLOGIJA među + v.… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”