suòdnos

suòdnos
suòdnos m {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}žarg. {{c=0}}pleonastična veza {{/c}}prij. {{c=0}}i prefiksa {{upper}}SU-{{/upper}} i imenice, (međusobni) odnos 2. {{001f}}odnos dviju strana koje djeluju jedna na drugu, koje jedna na drugu usmjeravaju svoje djelovanje, koje jedna drugu mijenjaju ili bitno ovise jedna o drugoj, međusobni odnos{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • suodnos — suòdnos m DEFINICIJA 1. žarg. pleonastična veza prijedloga i prefiksa su i imenice, (međusobni) odnos 2. odnos dviju strana koje djeluju jedna na drugu, koje jedna na drugu usmjeravaju svoje djelovanje, koje jedna drugu mijenjaju ili bitno ovise… …   Hrvatski jezični portal

  • vȅza — vȅz|a ž 〈G mn vêzā〉 1. {{001f}}duga uska i gipka traka koja služi za spajanje, povezivanje; vezica 2. {{001f}}suodnos između predmeta u prostoru ili u vremenu, odnos ili suodnos između uzroka i posljedice 3. {{001f}}neki odnos među osobama… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • veza — vȅza ž <G mn vȇzā> DEFINICIJA 1. duga uska i gipka traka koja služi za spajanje, povezivanje; vezica 2. suodnos između predmeta u prostoru ili u vremenu, odnos ili suodnos između uzroka i posljedice 3. neki odnos među osobama [krvna veza… …   Hrvatski jezični portal

  • korelácija — korelácij|a (∅, sa čime) ž 1. {{001f}}povezanost u zajedničkom djelovanju, suodnos dvaju korelata [biti u ∼i; stajati u ∼i]; međuzavisnost, međuovisnost 2. {{001f}}lingv. skup parova fonema koji se svi temelje na opreci prema jednom razlikovnom… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • korelacija — korelácija (Ø, sa čime) ž DEFINICIJA 1. povezanost u zajedničkom djelovanju, suodnos dvaju korelata [biti u korelaciji; stajati u korelaciji]; međuovisnost, međuzavisnost 2. lingv. skup parova fonema koji se svi temelje na opreci prema jednom… …   Hrvatski jezični portal

  • antropološki — antropòloškī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na antropologe i antropologiju SINTAGMA antropološka lingvistika lingv. grana lingvistike koja proučava suodnos između jezika i čovjekovih bioloških, kulturnih i društvenih osobina ETIMOLOGIJA vidi… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”