zvȗčan

zvȗčan
zvȗč|an prid. odr. -čnī〉 {{c=0}}1. {{001f}}a. {{001f}}koji jako i jasno zvuči, koji odzvanja, koji jasno odjekuje; zvonak b. {{001f}}koji se artikulira uz titranje glasnica 2. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}koji je na glasu; glasovit, poznat, čuven (o imenu osobe) 3. {{001f}}{{/c}}odr. (+ potenc.) term. {{c=0}}koji se odnosi na zvuk {{/c}}[∼ni krak; ∼na kuka; ∼na kutija; ∼na stijena]
{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}∼ni film {{c=0}}film koji ima zvuk; ton film, {{/c}}opr. nijemi film{{c=0}}; {{/c}}∼ni glas fon., {{c=1}}v. {{ref}}zvučnik{{/ref}}, {{/c}}opr. bezvučnik{{c=0}}; {{/c}}∼ni udar {{c=0}}jaki prasak koji se čuje od zvučnog vala kada zrakoplov probije zvučni zid, tj. leti brzinom većom od brzine zvuka; {{/c}}∼ni val fiz. {{c=0}}horizontalno progresivno titranje u elastičnom mediju kojim se prenosi zvuk; {{/c}}∼ni zid fiz. {{c=0}}nagli veliki porast aerodinamičkog otpora kretanju tijela pri brzinama koje se približuju brzini zvuka{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • zvučan — zvȗčan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA 1. a. koji jako i jasno zvuči, koji odzvanja, koji jasno odjekuje; zvonak b. koji se artikulira uz titranje glasnica 2. pren. koji je na glasu; čuven (o imenu osobe), glasovit, poznat 3. <odr.> [i]… …   Hrvatski jezični portal

  • bezvučan — bèzvučan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA 1. koji nema zvuka; nijemi 2. fon. koji se ne artikulira uz titranje glasnica SINTAGMA bezvučan glas fon. vrsta glasa gdje glasnice ne titraju prolaskom zračne struje (p, t, k, c, č, ć, f, s, š, h);… …   Hrvatski jezični portal

  • akùstičan — akùstič|an prid. 〈odr. čnī〉 1. {{001f}}koji se odnosi na zvuk ili proučavanje zvuka; zvučan, akustički 2. {{001f}}koji dobro prima i prenosi zvuk i glas, koji se dobro ispunja zvukom, u kojem nema suvišne jeke, u kojem dobro odjekuje [∼na… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • grȍmak — grȍm|ak prid. 〈odr. mkī〉 1. {{001f}}koji je zvučan; sonoran, glasan, gromovan [∼ki smijeh] 2. {{001f}}koji djeluje jako kao grom (o vinu) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rezonàntan — rezonànt|an prid. 〈odr. tnī〉 1. {{001f}}koji odjekuje, koji se razliježe; zvučan, snažan (o glasu) 2. {{001f}}〈ob. odr.〉 koji se odnosi na rezonancu, koji rezonira1, kojem se frekvencija titranja slaže s drugim izvorom valova ∆ {{001f}}∼ni krug… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sònōran — prid. 〈odr. rnī〉 1. {{001f}}koji je puna, ugodna zvuka; zvučan, zvonak [∼ glas] 2. {{001f}}koji proizvodi zvuk …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tònālan — prid. 〈odr. lnī〉 koji se odnosi na ton, zvučan, glasan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zvȍnak — prid. 〈odr. nkī〉 koji jasno, zvučno odjekuje; zvučan, sonoran …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zvȗčno — pril. na zvučan način, sa zvučnošću; glasno, jasno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zvȗčnīk — m 〈N mn īci〉 1. {{001f}}tehn. uređaj koji električne impulse pretvara u zvuk [sistemski ∼; ∼ za niske tonove] 2. {{001f}}naprava koja pojačava glas pri sporazumijevanju na veće udaljenosti 3. {{001f}}fon. rij. suglasnik (konsonant, šumnik) pri… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”