téžiti

téžiti
téžiti nesvrš. prez. -īm, pril. sad. -žēći, gl. im. -žēnje〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(∅) {{c=0}}biti težak, imati težinu izraženu odgovarajućom jedinicom mjere 2. {{001f}}{{/c}}(za kim, za čim, čemu) {{c=0}}željeti što, usmjeravati rad na što i sl. za postizanje takva cilja; osjećati privlačnost prema komu ili prema čemu; stremiti{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • težiti — téžiti nesvrš. <prez. īm, pril. sad. žēći, gl. im. žēnje> DEFINICIJA 1. (Ø) biti težak, imati težinu izraženu odgovarajućom jedinicom mjere 2. (za kim, za čim, čemu) željeti što, usmjeravati rad na što i sl. za postizanje takva cilja;… …   Hrvatski jezični portal

  • težíti — ím nedov., tudi téži (ȋ í) 1. s svojo težo povzročati komu težave pri gibanju, premikanju: nahrbtnik ga teži, zato hodi počasi; mokra obleka jih je težila 2. povzročati komu duševno neugodje, trpljenje: nekaj ga teži; teži ga občutek, da je… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • pizati — pìzati (Ø) nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA reg. ekspr. 1. težiti izraženo mjerom [piza dva kila] 2. pren. težiti u smislu moralnih ili intelektualnih vrijednosti [piše romane, ali pitanje je koliko to piza]… …   Hrvatski jezični portal

  • cíljati — cílja|ti nesvrš. 〈prez. cîljām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što, koga) odmjeravati okom s namjerom da se pogodi cilj, mjeriti 2. {{001f}}(na koga, na što) smjerati riječima na koga ili na što tako da se ne spominje njegovo ime… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gravitírati — (komu, čemu) nesvrš. 〈prez. gravìtīrām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}fiz. silom teže biti privlačen nekoj točki ili masi 2. {{001f}}pren. biti upravljen prema čemu, biti sklon, težiti, stremiti, naginjati [politički ∼; kulturno ∼;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gràmziti — (za čim) nesvrš. 〈prez. īm, pril. sad. zēći, gl. im. žēnje〉 pohlepno težiti za čim, htjeti steći svim sredstvima (novac, imanje, počasti itd.) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • inklinírati — dv. 〈prez. inklìnīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što) dati/davati kosi pravac prema čemu; naginjati 2. {{001f}}(čemu, komu) a. {{001f}}težiti čemu ili za čim [∼ pravom rješenju] b. {{001f}}naginjati čemu [∼… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jȅst — (jèste) 1. {{001f}}3. l. prez. gl. biti 2. {{001f}}uzv. a. {{001f}}dosl. uzvik kojim se potvrđuju riječi sugovornika u dijaloškoj situaciji; da, opr. ne, nije b. {{001f}}iron. neslaganje ili negiranje onoga što sugovornik kaže u zn. to je… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • konfucijanìzam — m 〈G zma〉 (: Konfucije, 551–478. pr. Kr., latinizirano ime kineskog filozofa, društvenog reformatora i učitelja; s osnovnom mišlju da je potpuna vrlina krajnji osobni cilj kojem treba težiti i da država treba biti zasnovana na etičkim načelima,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȁvisoko — pril. tako da teži u visinu ⃞ {{001f}}letjeti ∼ iron. težiti usponu u društvu, htjeti se istaknuti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”