tèret

tèret
tèret m {{c=0}}1. {{001f}}a. {{001f}}ono što tko nosi (ob. na leđima ili na ramenima); breme b. {{001f}}ono što je natovareno na prijevozno sredstvo (željeznica, brod i sl.) radi prijevoza; tovar 2. {{001f}}pritisak što ga tijelo vrši na podlogu ili na onoga koji ga nosi; težina 3. {{001f}}a. {{001f}}{{/c}}pravn., {{c=1}}v. {{ref}}hipoteka{{/ref}} {{/c}}{{c=0}}b. {{001f}}dugovni račun 4. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}ono što je nametnuto; namet, porez, danak, trošarina i sl. {{/c}}[∼i su za privredu postali neizdrživi] {{c=0}}5. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}osjećaj uznemirenosti zbog koga ili čega {{/c}}[∼ briga; ∼ uspomena]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}muka, nevolja, tegoba, teškoća, briga, obveza
∆ {{001f}}{{/c}}rasuti ∼ term. {{c=0}}teret koji se lako osipa, rasipa i u prijevozu zahtijeva poseban tretman
⃞ {{001f}}{{/c}}biti (pasti, padati) na ∼ {{c=0}}kome biti na brizi, živjeti na čiji račun, nametnuti se, nametati se kao neželjena obveza; {{/c}}staviti, stavljati na ∼ {{c=0}}okriviti, okrivljavati, teretiti koga; {{/c}}∼ uspomena, ∼ prošlosti {{c=0}}ono što opterećuje misli i ponašanje, ono čega se čovjek ne može lako osloboditi
{{/c}}✧ {{001f}}mađ.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • teret — tèret m DEFINICIJA 1. a. ono što tko nosi (ob. na leđima ili na ramenima); breme b. ono što je natovareno na prijevozno sredstvo (željeznica, brod i sl.) radi prijevoza; tovar 2. pritisak što ga tijelo vrši na podlogu ili na onoga koji ga nosi;… …   Hrvatski jezični portal

  • Teret — Ter et, a. Round; terete. [Obs.] Fotherby. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • térêt — désintérêt intérêt …   Dictionnaire des rimes

  • TERET — Teretina …   Abbreviations in Latin Inscriptions

  • Terets — Teret or Terets may be a reference to:Things* Tourette syndrome, a neurological disorder * Teres major muscle, an upper back muscle attaching the upper limb * Teres minor muscle, an upper back muscle attaching the rotator cuff * , adjective… …   Wikipedia

  • tèretan — tèret|an prid. 〈odr. tnī〉 1. {{001f}}koji jako opterećuje, težak, koji zamara; naporan, mučan 2. {{001f}}〈odr.〉 a. {{001f}}koji se odnosi na teret b. {{001f}}koji vuče, prenosi terete, koji se odnosi na vozila za prijevoz tereta [∼ni vlak] ∆… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • teres — teret (L). Round, smooth …   Dictionary of word roots and combining forms

  • opteretiti — optèretiti (se) svrš. <prez. optèretīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. optèrećen, gl. im. opterećénje> DEFINICIJA 1. (što) a. staviti teret na što s nekom namjerom (npr. da se što ispravi, zalijepi itd.) b. djelovati silom na neku… …   Hrvatski jezični portal

  • optèretiti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. optèretīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. optèrećen, gl. im. opterećénje〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}staviti teret na što s nekom namjerom (npr. da se što ispravi, zalijepi itd.) b. {{001f}}djelovati silom na… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gr̀bača — gr̀bač|a ž leđa čovjeka u zn. onoga na koga se navaljuje teret, na čemu se teret nosi [imati koga na ∼i] ⃞ {{001f}}(ima) godine na ∼i zašao je u godine, ostario; navaliti kome na ∼u prebaciti mu teret i napore; pasti (popeti se) kome na ∼u, biti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”