optèretiti

optèretiti
optèretiti (koga, što, se) svrš. prez. optèretīm (se), pril. pr. -īvši (se), prid. trp. optèrećen, gl. im. opterećénje〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(što) {{c=0}}a. {{001f}}staviti teret na što s nekom namjerom (npr. da se što ispravi, zalijepi itd.) b. {{001f}}djelovati silom na neku konstrukciju c. {{001f}}otežati {{/c}}[∼ odnose] {{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}(koga) dosl. {{c=0}}i {{/c}}pren. {{c=0}}staviti teret previše težak za nošenje, pritisnuti koga teretom, navaliti teret na koga, staviti teret veći nego je uobičajeno, učiniti teškim za savlađivanje, pretrpati (npr. školski program) 3. {{001f}}{{/c}}(se) {{c=0}}a. {{001f}}staviti na sebe teret b. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}nametnuti si pretjerane obveze
⃞ {{001f}}{{/c}}∼ želudac {{c=0}}prejesti se{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • opteretiti — optèretiti (se) svrš. <prez. optèretīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. optèrećen, gl. im. opterećénje> DEFINICIJA 1. (što) a. staviti teret na što s nekom namjerom (npr. da se što ispravi, zalijepi itd.) b. djelovati silom na neku… …   Hrvatski jezični portal

  • preopteretiti — preoptèretiti (koga, što, se) svrš. <prez. īm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. preoptèrećen> DEFINICIJA 1. (koga, što) opteretiti toliko da teret postane teško podnošljiv, jako opteretiti 2. (se) previše tereta uzeti na sebe… …   Hrvatski jezični portal

  • natòvariti — (što, se) svrš. 〈prez. īm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. natòvaren〉 1. {{001f}}(što na koga, na što) staviti teret, tovar 2. {{001f}}a. {{001f}}(što) nagomilati, staviti više nego što treba b. {{001f}}(što kome) opteretiti velikom brigom,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • obremèniti — (koga, što) svrš. 〈prez. obrèmenīm, pril. pr. īvši, prid. trp. obrèmenjen〉 1. {{001f}}opteretiti bremenom 2. {{001f}}ekspr. opteretiti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • preoptèretiti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. īm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. preoptèrećen〉 1. {{001f}}(koga, što) opteretiti toliko da teret postane teško podnošljiv; jako opteretiti 2. {{001f}}(se) previše tereta uzeti na sebe [∼ se različitim… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • natovariti — natòvariti (se) svrš. <prez. īm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. natòvaren> DEFINICIJA 1. (što na koga, na što) staviti teret, tovar; nakrcati 2. a. (što) nagomilati, staviti više nego što treba; nakrcati b. (što kome) opteretiti… …   Hrvatski jezični portal

  • opterećivati — opterećívati (koga, što, se) nesvrš. <prez. opterèćujēm (se), pril. sad. opterèćujūći (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA v. opteretiti ETIMOLOGIJA vidi opteretiti …   Hrvatski jezični portal

  • obremeniti — obremèniti (koga, što) svrš. <prez. obrèmenīm, pril. pr. īvši, prid. trp. obrèmenjen> DEFINICIJA 1. opteretiti bremenom 2. ekspr. opteretiti ETIMOLOGIJA o (b) + v. breme …   Hrvatski jezični portal

  • bàlast — m 〈G mn bȁlāstā〉 1. {{001f}}a. {{001f}}predmet ili masa koja se dodaje na jednu stranu tijela (npr. broda) da se stvori ravnomjerno opterećenje i da tijelo dođe u ravnotežu [opteretiti ∼om] b. {{001f}}opterećenje, pritega (ob. pijesak u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dȍdātno — pril. tako da se doda (kao još jedan podatak, radnja itd.) [∼ opteretiti budžet nepredviđenim izdacima] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”