terìtōrīj

terìtōrīj
terìtōrīj {{c=0}}({{/c}}teritôrīj{{c=0}}){{/c}} m {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}geogr. {{c=0}}prostor određen prirodnim svojstvima; područje 2. {{001f}}{{/c}}admin. pol. {{c=0}}zemlja obuhvaćena postavljenim upravnim granicama {{/c}}[povreda ∼a; sukobi oko ∼a; kanadski sjeverozapadni ∼] {{c=0}}a. {{001f}}u nekim federativnim državama područje kojim izravno upravlja savezna vlada b. {{001f}}područje koje još nije dobilo punopravni status unutar države (ob. o bivšim kolonijama) 3. {{001f}}{{/c}}biol. {{c=0}}prostor koji za sebe drži neka životinja
{{/c}}✧ {{001f}}lat.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • teritorij — terìtōrīj (teritȏrīj) m DEFINICIJA 1. geogr. prostor određen prirodnim svojstvima; područje 2. admin. pol. zemlja obuhvaćena postavljenim upravnim granicama [povreda teritorija; sukobi oko teritorija; kanadski sjeverozapadni teritorij] a. u nekim …   Hrvatski jezični portal

  • teritórij — a m (ọ) ozemlje: teritorij, ki ga obsega država, se je povečal; naseliti, zasesti določeni teritorij; neraziskan, velik teritorij / poplavni teritorij področje, območje; gospodarsko povezovanje različnih teritorijev / ta teritorij nadzorujejo… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • teritorijalni — tȅritorijālnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na teritorij, koji obuhvaća teritorij, koji je određen teritorijem [teritorijalni princip] SINTAGMA teritorijalna autonomija pol. oblik političkog uređenja dijela države (ob. gdje živi neka nacionalna …   Hrvatski jezični portal

  • Free Territory of Trieste — Infobox Former Country native name = Territorio libero di Trieste Svobodno tržaško ozemlje Slobodni teritorij Trsta conventional long name = Free Territory of Trieste common name = Trieste continent = Europe region = Italy country = Italy era =… …   Wikipedia

  • Freies Territorium Triest — Territorio libero di Trieste Svobodno tržaško ozemlje Slobodan teritorij Trsta Freies Territorium Triest …   Deutsch Wikipedia

  • Freistaat Triest — Dieser Artikel oder Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen (Literatur, Webseiten oder Einzelnachweisen) versehen. Die fraglichen Angaben werden daher möglicherweise demnächst gelöscht. Hilf Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und… …   Deutsch Wikipedia

  • Territorio libre de Trieste — Territorio libero di Trieste Svobodno tržaško ozemlje Slobodni teritorij Trsta Territorio libre de Trieste …   Wikipedia Español

  • Свободная территория Триест — Territorio libero di Trieste Svobodno tržaško ozemlje Slobodni teritorij Trsta Город государство ← …   Википедия

  • Коммунистическая партия Свободной территории Триест — Связать? …   Википедия

  • tȅritorijālnī — tȅritorijāln|ī prid. koji se odnosi na teritorij, koji obuhvaća teritorij, koji je određen teritorijem [∼i princip] ∆ {{001f}}∼a autonomija pol. oblik političkog uređenja dijela države (ob. gdje živi neka nacionalna ili etnička skupina), koje… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”