sùglasan

sùglasan
sùglas|an prid. odr. -snī〉 {{c=0}}1. {{001f}}koji je u suglasju 2. {{001f}}koji se slaže s kim/čim, koji pristaje na što {{/c}}[svi su bili ∼ni da se to učini]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • suglasan — sùglasan prid. <odr. snī> DEFINICIJA 1. koji je u suglasju 2. koji se slaže s kim/čim, koji pristaje na što [svi su bili suglasni da se to učini] ETIMOLOGIJA vidi suglasiti …   Hrvatski jezični portal

  • htjȅti — (što, koga) nesvrš. 〈prez. hòću, enkl. obl. ću, prez. svrš. u službi futura II htjȅdnēm, prez. (odrični) néću, impf. hòtijāh/hȍćāh, aor. htjȅdoh/htjȅh, pril. sad. hòtēći/htı̏jūći jez. knjiž., pril. pr. htjêvši/hòtjēvši, prid. rad. htı̏o, gl.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nesùglasan — prid. 〈odr. snī〉 koji nije suglasan, koji se ne slaže s čime, opr. suglasan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nesuglasan — nesùglasan prid. <odr. snī>, opr. suglasan DEFINICIJA ETIMOLOGIJA ne + v. suglasje, suglasan …   Hrvatski jezični portal

  • htjeti — htjȅti (što, koga) nesvrš. <prez. hòću, enkl. obl. ću, prez. svrš. u službi futura II htjȅdnēm, odrični prez. néću, impf. hòtijāh/hȍćāh, aor. htjȅdoh/htjȅh, pril. sad. hòtēći/htȉjūći jez. knjiž., pril. pr. htjȇvši/hòtjēvši, prid. rad. htȉo, gl …   Hrvatski jezični portal

  • begènisati — (koga) dv. 〈prez. išēm, pril. sad. išūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 reg. 1. {{001f}}svidjeti se/ sviđati se (o djevojci i mladiću) 2. {{001f}}suglasan biti s čim; odobriti/odobravati 3. {{001f}}(po)hvaliti, istaći/isticati ✧ {{001f}}tur …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • koherèntan — koherènt|an (∅) prid. 〈odr. tnī〉 koji je u sebi dosljedan, koji je bez proturječja [∼an tekst]; suvisao, povezan, suglasan ∆ {{001f}}∼ni izvori fiz. izvori svjetla koji u nekoj točki održavaju stalan odnos faza, kako prostorno tako i vremenski… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prȍtiv — prȍtiv1 prij. (s G) izriče: 1. {{001f}}kretanje u obratnom smjeru od nekog kretanja [∼ vjetra; ∼ struje] 2. {{001f}}oprečnost stava, protivnost, neslaganje, suparništvo, neprijateljski odnos [∼ mene; ∼ njegova mišljenja]; protivu 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pàraf — m skraćeni potpis, katkada samo početno slovo prezimena, stavlja se na administrativni akt u okviru rutinskog postupka, znači da je onaj tko je stavio paraf suglasan, da odobrava sadržaj i sl. [staviti ∼] ✧ {{001f}}fr …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sklȍn — (komu, čemu) prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}a. {{001f}}koji je naklonjen čemu ili kome; prijateljski raspoložen prema kome; koji suosjeća b. {{001f}}koji je suglasan [∼ mirnom rješenju sukoba] 2. {{001f}}koji nije otporan na što, koji inklinira [∼… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”