koherèntan

koherèntan
koherènt|an (∅) prid. odr. -tnī〉 {{c=0}}koji je u sebi dosljedan, koji je bez proturječja {{/c}}[∼an tekst]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}suvisao, povezan, suglasan
∆ {{001f}}{{/c}}∼ni izvori fiz. {{c=0}}izvori svjetla koji u nekoj točki održavaju stalan odnos faza, kako prostorno tako i vremenski (npr. laser je izvor svjetla koji daje zračenje vrlo visokog stupnja prostorne i vremenske koherentnosti); {{/c}}∼ni valovi fiz. {{c=0}}valovi koji potječu od koherentnih izvora{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • koherentan — koherèntan (Ø) prid. <odr. tnī> DEFINICIJA koji je u sebi dosljedan, koji je bez proturječja [koherentan tekst]; povezan, suglasan, suvisao SINTAGMA koherentni izvori fiz. izvori svjetla koji u nekoj točki održavaju stalan odnos faza, kako… …   Hrvatski jezični portal

  • koherentno — koherèntno pril. DEFINICIJA na koherentan način [koherentno govoriti]; suvislo ETIMOLOGIJA vidi koherentan …   Hrvatski jezični portal

  • koherèntno — pril. na koherentan način; suvislo [∼ govoriti] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • organizírati — (koga, što) dv. 〈prez. organìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}spojiti/spajati, urediti ili sastaviti (što) u smislenu i funkcionalnu cjelinu [∼ poduzeće; ∼ stranku] 2. {{001f}}dati/davati čemu koherentan oblik [∼… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ràsplīnūt — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji se širenjem počeo gubiti ili se izgubio 2. {{001f}}pren. koji je izgubljen u pojedinostima, u izlaganju, nekonkretan u tvrdnjama i činjenicama [∼o predavanje], opr. sažet, koherentan, usmjeren, gust, zbijen …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rasplinut — ràsplīnūt prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. koji se širenjem počeo gubiti ili se izgubio 2. pren. koji je izgubljen u pojedinostima, u izlaganju, nekonkretan u tvrdnjama i činjenicama [rasplinuto predavanje], opr. sažet, koherentan, gust, zbijen …   Hrvatski jezični portal

  • organizirati — organizírati (koga, što) dv. <prez. organìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. spojiti/spajati, urediti ili sastaviti (što) u smislenu i funkcionalnu cjelinu [organizirati poduzeće; organizirati stranku] 2.… …   Hrvatski jezični portal

  • koherer — kohérer m DEFINICIJA tehn. u bežičnoj telegrafiji, detektor, prijemnik koji je prvi upotrijebljen za hvatanje elektromagnetskih valova ETIMOLOGIJA engl. coherer ← lat., v. koherentan …   Hrvatski jezični portal

  • koherencija — koherèncija ž DEFINICIJA 1. psih. logička i osjećajna dosljednost u mišljenju i djelovanju, odsutnost proturječja; povezanost, suvislost 2. v. kohezija (2) ETIMOLOGIJA vidi koherentan …   Hrvatski jezični portal

  • koherentnost — koherèntnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA 1. svojstvo onoga što je koherentno; povezanost, suvislost 2. inform. u tehnici rasterskog skeniranja dodjela vrijednosti jednog piksela susjednome ETIMOLOGIJA vidi koherentan …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”