sàtrti

sàtrti
sàtrti (koga, što, se) svrš. prez. sȁtrēm/sàtarēm (se), pril. pr. -r̄vši (se), imp. sàtri/satàri (se), prid. rad. sàtrō (se), prid. trp. satr̀ven/sȁtr̄t〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(što) {{c=0}}trenjem ili tucanjem sasvim usitniti 2. {{001f}}{{/c}}(što) {{c=0}}uništiti, razoriti 3. {{001f}}{{/c}}(koga) {{c=0}}a. {{001f}}izmoriti, slomiti (teškim, pretjeranim radom) b. {{001f}}učiniti potištenim, jadnim, duševno slomiti 4. {{001f}}{{/c}}(se) {{c=0}}a. {{001f}}propasti b. {{001f}}silno se izmoriti{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • satrti — sàtrti svrš. <prez. sȁtrēm/sàtarēm, pril. pr. r̄vši, imp. sàtri/satàri, prid. rad. sàtrō, prid. trp. satr̀ven/sȁtr̄t> DEFINICIJA 1. (što) trenjem ili tucanjem sasvim usitniti 2. (što) uništiti, razoriti 3. (koga) a. izmoriti, slomiti… …   Hrvatski jezični portal

  • satirati — sàtirati (što, koga, se) nesvrš. <prez. sàtirēm, pril. sad. sàtirūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. satrti, satrati ETIMOLOGIJA vidi satrti …   Hrvatski jezični portal

  • iskiláviti se — svrš. 〈prez. iskìlāvīm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. iskìlāvljen〉 razg. radeći što satrti se od umora, biti žrtva velikih napora; iskidati se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȅpeo — pȅpe|o m 〈G ela〉 1. {{001f}}a. {{001f}}ostatak u obliku praha od onoga što je izgorjelo [prah i ∼o] b. {{001f}}kem. anorganski ostatak izgaranja organskih tvari 2. {{001f}}pren. mrtvo tijelo, posmrtni ostaci [urna s ∼lom] ⃞ {{001f}}bacati kome… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prȃh — m 1. {{001f}}najsitnije čestice nastale drobljenjem ili mrvljenjem čega krutog [šećer u ∼u] 2. {{001f}}zast., {{c=1}}v. {{ref}}barut{{/ref}} [puščani ∼] 3. {{001f}}pren. retor. jez. knjiž. posmrtni ostaci, pepeo pokojnika [mir ∼u njegovu! formula …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skr̀šiti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. skȑšīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. skȑšen〉 1. {{001f}}a. {{001f}}(što) slomiti, polomiti, {{c=1}}usp. {{ref}}skrhati{{/ref}} b. {{001f}}(koga) upropastiti, satrti, moralno utući [∼ otpor] 2. {{001f}}(se)… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sàmljeti — (koga, što) svrš. 〈prez. sàmeljēm, pril. pr. ēvši, imp. samèlji, prid. rad. sàmlio/sàmljela ž, prid. trp. samljèven〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}pretvoriti zrnje u brašno, mljevenjem načiniti od čega prah b. {{001f}}usitniti strojem za mljevenje… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sàtirati — (što, koga, se) nesvrš. 〈prez. sàtirēm (se), pril. sad. sàtirūći (se), gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}satrti{{/ref}}, {{ref}}satrati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sùrvati — (koga, što, se) svrš. 〈prez. ām (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. s‹rvān〉 1. {{001f}}(koga, što) koga ili što baciti, strovaliti u provaliju ili s velike strmine 2. {{001f}}(se) srušiti se, stropoštati se, satrti se (o kamenju, lavini,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zgȁziti — svrš. 〈prez. īm, pril. pr. īvši, prid. trp. zgȁžen〉 1. {{001f}}(što) uništiti tako što se prignječi stopalom 2. {{001f}}(koga, što) pren. uništiti, satrti, slomiti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”