sàstaviti

sàstaviti
sàstavi|ti (koga, što, se) svrš. prez. -īm (se), pril. pr. -īvši (se), prid. trp. sàstavljen〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(što) {{c=0}}a. {{001f}}povezati u jedno, spojiti ono što je odvojeno; sjediniti b. {{001f}}načiniti što od različitih dijelova, {{/c}}opr. rastaviti {{c=0}}c. {{001f}}sjediniti više elemenata, čimbenika i sl. u jedinstvene cjeline {{/c}}[∼ti ponudu] {{c=0}}2. {{001f}}a. {{001f}}napisati sastav (4) b. {{001f}}napisati kakav tekst {{/c}}[∼ti pismo] {{c=0}}3. {{001f}}{{/c}}(se) pejor. {{c=0}}sastati se, povezati se u radu, akciji {{/c}}[tko ih je ∼o] {{c=0}}4. {{001f}}{{/c}}(koga) {{c=0}}organizirati, ujediniti više ljudi {{/c}}[∼ti reprezentaciju]
{{c=0}}⃞ {{001f}}{{/c}}proklet bio tko ih ∼o{{c=0}}; {{/c}}tko ih je (samo) ∼o {{c=0}}to društvo, organizacija, radni tim itd. ništa ne vrijede, loše su se organizirali, oni ne mogu zajedno{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • sastaviti — sàstaviti svrš. <prez. īm, pril. pr. īvši, prid. trp. sàstavljen> DEFINICIJA 1. (što) a. povezati u jedno, spojiti ono što je odvojeno; sjediniti b. načiniti što od različitih dijelova, opr. rastaviti c. sjediniti više elemenata, čimbenika… …   Hrvatski jezični portal

  • sròčiti — (što) svrš. 〈prez. srȍčīm, pril. pr. īvši, prid. trp. srȍčen〉 1. {{001f}}sastaviti, spjevati stihove, pismo i sl. 2. {{001f}}pejor. s teškoćama sastaviti, izreći i formulirati [jedva ∼; ∼ rečenicu] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • trúba — trúb|a ž 1. {{001f}}limeni puhaći instrument sa savijenom cijevi i piskom, prisutan u simfonijskim, opernim, vojnim orkestrima, različitim plesnim sastavima; u jazz sastavima jedan od najvažnijih melodijskih instrumenata; trublja 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sročiti — sròčiti (što) svrš. <prez. srȍčīm, pril. pr. īvši, prid. trp. srȍčen> DEFINICIJA 1. sastaviti, spjevati stihove, pismo i sl. 2. pejor. s teškoćama sastaviti, izreći i formulirati [jedva sročiti; sročiti rečenicu] ETIMOLOGIJA vidi srok …   Hrvatski jezični portal

  • sastavljati — sàstavljati (što, koga, se) nesvrš. <prez. sàstavljām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. sastaviti ETIMOLOGIJA vidi sastaviti …   Hrvatski jezični portal

  • truba — trúba ž DEFINICIJA 1. limeni puhaći instrument sa savijenom cijevi i piskom, prisutan u simfonijskim, opernim, vojnim orkestrima, različitim plesnim sastavima; u jazz sastavima jedan od najvažnijih melodijskih instrumenata; trublja 2. naprava na… …   Hrvatski jezični portal

  • ekipírati — (koga, što) dv. 〈prez. ekìpīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. ekìpīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}sastaviti/sastavljati ekipu 2. {{001f}}opremiti/opremati za put …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fuzionírati — (koga, što, se) dv. 〈prez. fuziònīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje〉 obaviti/obavljati, provesti/provoditi fuziju (1); ujediniti, sjediniti, sastaviti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gláva — gláv|a ž 〈A glȃvu, N mn glȃve〉 1. {{001f}}anat. a. {{001f}}dio tijela čovjeka i viših životinja koji sadrži mozak, usta i osjetilne organe b. {{001f}}gornji dio neke strukture ili organa [∼a gušterače] 2. {{001f}}taj dio tijela kao sjedište uma,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ispísati — (koga, što, se) svrš. 〈prez. ìspīšēm (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. ìspīsān〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}provesti od početka do kraja radnju nizanja slova rukom ili strojem iz koje slijedi tekst b. {{001f}}iron. napisati tekst bez veće… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”