gláva

gláva
gláv|a ž 〈A glȃvu, N mn glȃve〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}anat. {{c=0}}a. {{001f}}dio tijela čovjeka i viših životinja koji sadrži mozak, usta i osjetilne organe b. {{001f}}gornji dio neke strukture ili organa {{/c}}[∼a gušterače] {{c=0}}2. {{001f}}taj dio tijela kao sjedište uma, razuma, pameti {{/c}}[pametna ∼a; šuplja ∼a] {{c=0}}3. {{001f}}a. {{001f}}glavni ili prvi u čemu; vođa {{/c}}[∼a obitelji] {{c=0}}b. {{001f}}prednji dio čega; čelo {{/c}}[∼a stola; ∼a kolone] {{c=0}}4. {{001f}}osoba, pojedinac {{/c}}[sto kuna po ∼i] {{c=0}}5. {{001f}}komad nekog prehrambenog proizvoda u obliku kupe ili lopte {{/c}}[∼a zelja; ∼a šećera], {{c=1}}usp. {{ref}}glavica (2a){{/ref}} {{/c}}{{c=0}}6. {{001f}}prošireni ili zadebljani krajnji dio čega {{/c}}[∼a čavla] {{c=0}}7. {{001f}}mjera visine rasta {{/c}}[viši je od njega za ∼u] {{c=0}}8. {{001f}}lice kovanice, {{/c}}opr. pismo {{c=0}}9. {{001f}}dio knjige ili nekog teksta; poglavlje 10. {{001f}}vrelo neke tekućice 11. {{001f}}{{/c}}tehn. {{c=0}}a. {{001f}}glavni dio čega b. {{001f}}elektromehanički uređaj unutar nekog pogona koji služi za čitanje (ili pisanje) po mediju {{/c}}[laserska ∼a]
{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}bojeva ∼a vojn. {{c=0}}dio puščanog, nuklearnog itd. zrna; {{/c}}dječja ∼a med. {{c=0}}opis približne veličine tumora i drugih tvorbi koje nastaju nesuvislom proizvodnjom stanica u organizmu; {{/c}}∼a članka lingv. {{c=0}}dio članka u kojem se navodi leksička jedinica i dodatne obavijesti o njezinoj morfološkoj, a katkada i sintaktičkoj, odnosno morfosintaktičkoj ulozi; {{/c}}∼a motora tehn. {{c=0}}dio koji s gornje strane zatvara prostor izgaranja, poklopac cilindara motora; {{/c}}okrunjena ∼a {{c=0}}vladar koji nosi krunu, kralj ili car (3)
⃞ {{001f}}{{/c}}bestraga mu ∼a {{c=0}}neka nestane bez traga, ne želim ga nikad više vidjeti; {{/c}}(kao muha) bez ∼e {{c=0}}smušen(o), zbunjen(o), lakomislen(o); {{/c}}bez ∼e i repa {{c=0}}nije potpuna i logička cjelina, smušeno; {{/c}}dajem ∼u {{c=0}}potpuno sam siguran u ono što govorim, ni najmanje ne sumnjam, jamčim (glavom) {{/c}}[dajem ∼u da vi ne znate što govorite]{{c=0}}; {{/c}}dignuti ∼u (šiju) {{c=0}}osmjeliti se, {{/c}}opr. pognuti ∼u{{c=0}}; {{/c}}doći ∼e (kome) {{c=0}}1. {{001f}}prouzročiti čiju smrt. 2. {{001f}}upropastiti čiju karijeru, budućnost, njegovu nepoželjnu ili zlu djelatnost, prekinuti čije dobre ili loše namjere, izvršiti ono što se misli kad se radi o glavi; {{/c}}dok mu stigne iz stražnjice u ∼u {{c=0}}treba dugo čekati da shvati (o onome tko sporo misli i slabo shvaća); {{/c}}držati ∼u u pijesku (kao noj) {{c=0}}ne željeti se suočiti s neugodnim činjenicama; {{/c}}držati u ∼i {{c=0}}pamtiti; {{/c}}dubiti na ∼i {{c=0}}svašta poduzimati uzalud ili po čijem prohtjevu; {{/c}}fali mu daska u ∼i {{c=0}}nije sasvim normalan; {{/c}}gdje mi ∼a tu mi hrana {{c=0}}1. {{001f}}pripadam onamo gdje živim 2. {{001f}}svagdje ću se snaći; {{/c}}∼a mi puca {{c=0}}(u izražavanju umora, napetosti i sl.) {{/c}}[∼a mi puca od tih uvijek istih razgovora]{{c=0}}; {{/c}}∼u gore! {{c=0}}ne daj se, ne budi malodušan, ne gubi optimizam, ne predaj se teškoćama, nevoljama i beznađu; {{/c}}∼om bez obzira (pobjeći) {{c=0}}pobjeći u najvećem strahu, ne gledajući za sobom, bez osvrta; {{/c}}∼om i bradom iron. {{c=0}}on sam, lično, osobno; {{/c}}∼om kroza zid (ići, pokušavati, ne moći) {{c=0}}nastojati na čemu što okolnosti ne dopuštaju; {{/c}}∼u u vjetar {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}dosl. {{c=0}}okrenuti se licem prema vjetru (da ne pozli kad se brod ljulja na moru) 2. {{001f}}ništa ne misliti, biti lakomislen, pustiti mozak na pašu; {{/c}}ide (mi, ti, mu itd.), (mota mi, ti, mu itd.) se po ∼i {{c=0}}pada mi na pamet, muči me kao misao, nosim u mislima (ob. za neku trajniju i duže zasnivanu ideju); {{/c}}igrati se ∼om {{c=0}}izvrgavati se životnoj opasnosti; {{/c}}imaš ∼u {{c=0}}(u situaciji kad se želi upozoriti nekoga, ob. oštrije, da može izvršiti neku radnju prije čega treba promisliti, da može donijeti dobru odluku ako želi) {{/c}}[izračunaj, ocijeni kako ti je bolje, imaš ∼u]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}misli svojom glavom, mućni glavom, upotrijebi mozak, budi samostalan u razmišljanju; {{/c}}imati bubu (bube, crva) u ∼i {{c=0}}biti sklon prema čemu što ne odobravam; {{/c}}imati soli u ∼i {{c=0}}biti pametan, razuman; {{/c}}imati u ∼i {{c=0}}1. {{001f}}imati znanja, znati 2. {{001f}}pamtiti, držati na pameti, držati u glavi; {{/c}}izbiti (sebi, kome, što) iz ∼e pejor. {{c=0}}napustiti lošu namisao ili učiniti da je drugi napusti; {{/c}}iz ∼e {{c=0}}izmisliti, sam sastaviti i govoriti, na pamet govoriti; {{/c}}izgubiti ∼u {{c=0}}1. {{001f}}poginuti 2. {{001f}}izgubiti prisutnost duha; {{/c}}iznijeti (izvući) živu ∼u {{c=0}}ostati živ nakon opasnosti po život; {{/c}}(voljeti, paziti) kao oko (oči) u ∼i {{c=0}}iznad svega, nadasve, u najvećoj mjeri; {{/c}}kimati ∼om pejor. {{c=0}}poslušno odobravati, biti pokoran; {{/c}}kotrljaju se, padaju ∼e {{c=0}}gine se, ljudi se međusobno ubijaju; {{/c}}krov nad ∼om {{c=0}}kuća, dom, sklonište, utočište; {{/c}}lupati, razbijati ∼u {{c=0}}naporno razmišljati, rješavati nešto teško, s mukom tražiti odgovor ili rješenje; {{/c}}lupiti (udariti) ∼om o zid {{c=0}}razočarati se, snositi loše posljedice zbog zablude ili pogreške; {{/c}}(za to, od toga i sl.) me (te itd.) ne boli ∼a {{c=0}}ne brinem se oko toga, to mi ne zadaje brige, ne treba se oko toga mnogo brinuti, to nije problem, to je sporedna stvar, to je sporedan problem, to ne može pričinjati teškoću; {{/c}}metnuti, gurnuti, staviti ∼u u torbu {{c=0}}izložiti se smrtnoj opasnosti; {{/c}}misliti svojom ∼om {{c=0}}misliti samostalno, ne padati pod utjecaj; {{/c}}mota mi se, vrzma mi se po ∼i {{c=0}}dolaze mi misli, dolazi mi na um; {{/c}}mrtva ∼a ne govori {{c=0}}živi mogu govoriti što žele ili lagati kad nije više živ onaj tko zna istinu; {{/c}}mućnuti ∼om {{c=0}}bolje razmisliti; {{/c}}muti (vrti) mi se u ∼i {{c=0}}dobivam vrtoglavicu; {{/c}}napuniti ∼u (kome) {{c=0}}zaraziti koga lošim namislima; {{/c}}(doći, izići, popeti se) na vrh ∼e (kome) {{c=0}}dosaditi, dodijati; {{/c}}ne dizati ∼u {{c=0}}naporno raditi bez prekida, ne odvajati se od posla (obično za stolom); {{/c}}ne ide mi u ∼u {{c=0}}1. {{001f}}ne mogu to vjerovati 2. {{001f}}teško to shvaćam; {{/c}}(nemati) ni ∼e ni repa {{c=0}}nije potpuna i logička cjelina, smušeno; {{/c}}ne okrenuti ∼u {{c=0}}ne obratiti pažnju na koga; {{/c}}nešto (mi) kopa po ∼i {{c=0}}muči me jedna misao; {{/c}}ne zna tko mu ∼u nosi {{c=0}}nije samostalan, zbunjen je u planovima u životu, nesuvisao u postupcima i namjerama; {{/c}}ni za živu ∼u {{c=0}}nikako, nipošto, ni na koji način, ni u kojem slučaju; {{/c}}nositi (imati, držati) ∼u u torbi {{c=0}}izvrgavati se životnoj opasnosti; {{/c}}obiti (obijati) se o ∼u, {{c=1}}v. {{ref}}obijati ⃞{{/ref}}{{/c}}{{c=0}}; {{/c}}o njegovu ∼u {{c=0}}kad se što razbije ili uništi, a nije velika šteta u usporedbi s većim zlom; {{/c}}nije o ∼u {{c=0}}nije prijeko potrebno žuriti, nema žurbe; {{/c}}nije za o ∼u {{c=0}}nije od presudne važnosti, nije prvenstveno važno, nije najvažnije, nije pitanje života ili smrti; {{/c}}obijati se (kome) o ∼u {{c=0}}snositi posljedice, biti žrtva čega; {{/c}}oboriti, pognuti ∼u {{c=0}}snužditi se, pokunjiti se; {{/c}}ode ∼a {{c=0}}tu će se izgubiti život; {{/c}}od ∼e do pete {{c=0}}(za osobu) sav, u svakom pogledu; {{/c}}od ∼e riba smrdi {{c=0}}od pretpostavljenih dolaze nevolje, kriva je nesposobnost onih koji zapovijedaju ili upravljaju; {{/c}}(o)prati (kome) ∼u {{c=0}}oštro koriti koga; {{/c}}pamet u ∼u {{c=0}}pazi što radiš, budi razuman, urazumi se; {{/c}}pasti na ∼u {{c=0}}izgubiti pamet; {{/c}}pokloniti ∼u (kome) {{c=0}}poštedjeti život; {{/c}}postaviti na ∼u {{c=0}}problem postaviti potpuno drugačije, obratno; {{/c}}po svojoj ∼i {{c=0}}prema svojem znanju i volji; {{/c}}preko ∼e {{c=0}}previše, više nego što se stiže obaviti; {{/c}}prevaliti, preturiti preko ∼e {{c=0}}proživjeti, pretrpjeti, podnijeti; {{/c}}probiti ∼u {{c=0}}dosaditi govorom, pričanjem, savjetovanjem; {{/c}}puši mi se ∼a (od čega) {{c=0}}zaokupljen sam pitanjima, problemima; {{/c}}puhnulo mu u ∼u {{c=0}}najednom se nešto neobično sjetio, uletio u pustolovinu; {{/c}}raditi o ∼i (kome) {{c=0}}1. {{001f}}poduzimati radnje koje bi mogle dovesti do čije smrti, planirati čiju smrt, organizirati ili nastojati da tko bude ubijen 2. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}raditi na tome da se uništi čija egzistencija, karijera, da mu se uništi društveni, službeni, politički itd. položaj; {{/c}}skakati na ∼u sport {{c=0}}glavačke; {{/c}}skinuti ∼u (kome), skratiti za ∼u (koga) {{c=0}}1. {{001f}}ubiti, pogubiti 2. {{001f}}svakojakim sredstvima skinuti s položaja (koga); {{/c}}spasiti (svoju) ∼u {{c=0}}spasiti život, uspjeti ostati živ, sačuvati život; {{/c}}svoje ∼e {{c=0}}1. {{001f}}tvrdoglav 2. {{001f}}izrazito samostalno radi i misli; {{/c}}šaliti se ∼om (igrati se ∼om) {{c=0}}izvrgavati se životnoj opasnosti; {{/c}}tebi je (tebi su) po ∼i {{c=0}}vrzma ti se, mota ti se po glavi (u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika ili u dokazivanju sugovorniku) {{/c}}[ja imam briga, a tebi su po ∼i gluposti]{{c=0}}; {{/c}}tko nema u ∼i ima u nogama {{c=0}}onaj tko nije bio usredotočen na ono što je imao obaviti mora se vratiti da obavi, ne ostaje mu drugo nego da se vrati i obavi; {{/c}}to (ga) je stajalo ∼e {{c=0}}zbog toga je izgubio život; {{/c}}tvrde ∼e {{c=0}}teško shvaća; {{/c}}tovariti na ∼u (kome, što) pejor. {{c=0}}okrivljavati (koga za što); {{/c}}udarati, lupati ∼om o zid {{c=0}}doživljavati stalna razočaranja, nailaziti na stalnu nemogućnost da što učini; {{/c}}udariti u ∼u {{c=0}}(kome) opsjednuti se čime (idejom, namjerom, životnim planom itd.); {{/c}}uhvatiti se za ∼u {{c=0}}naglo uvidjeti pogrešku, naći se u čudu; {{/c}}uliti u ∼u (kome, što) {{c=0}}naučiti (koga što) izravnom podukom; {{/c}}uvrtjeti u ∼u {{c=0}}povjerovati u što, zanijeti se čime, uobraziti što, umisliti što; {{/c}}zamijeniti (svoju) ∼u knjiš. {{c=0}}dati život za život, »ne dati besplatno svoju kožu«; {{/c}}zavrtjeti ∼om (kome) {{c=0}}zaluditi koga; {{/c}}znati (koga) u ∼u {{c=0}}znati ga kako izgleda; {{/c}}ucijeniti ∼u (čiju) {{c=0}}raspisati nagradu za život razbojnika, odmetnika; {{/c}}(biti) usijana ∼a {{c=0}}pretjerano (biti) zagrijan za neku ideju, ideologiju ili zamisao, zanositi se, zanesenjak{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • glava — gláva ž <A glȃvu, N mn glȃve> DEFINICIJA 1. anat. a. dio tijela čovjeka i viših životinja koji sadrži mozak, usta i osjetilne organe b. gornji dio neke strukture ili organa [glava gušterače] 2. taj dio tijela kao sjedište uma, razuma,… …   Hrvatski jezični portal

  • glavă — GLÁVĂ, gláve, s.f. 1. (peior.) Cap, căpăţână, bostan. 2. (înv.) Capitol. (din sl. glava; cf. bg., sb. glavă, pol. glowa, rus. golova, ngr. γκλάβα = încăpăţânat) …   Dicționar Român

  • gláva — e stil. é ž, rod. mn. gláv (á) 1. del človeškega ali živalskega telesa, v katerem so osrednji živčni centri in nekatera čutila: glava ga boli; glava mu je klonila, omahnila na prsi; dvigne glavo in ga bistro pogleda; z dlanmi podpreti glavo;… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Glava Glasbruk — Die Glashütte lag am Ufer des Stora Gla Glava Glasbruk war eine Glashütte in Schweden. Sie lag am See Stora Gla bei Arvika in Värmland, wurde von 1857 bis 1939 betrieben und war zur Jahrhundertwende des 20. Jahrhunderts die größte schwedische… …   Deutsch Wikipedia

  • glāva — ग्लाव …   Indonesian dictionary

  • Bahnstrecke Glava Glasbruk–Glava — Glava Glasbruk–Glava Streckenlänge: 9 km Spurweite: 750 mm (Schmalspur) Legende …   Deutsch Wikipedia

  • Rudna Glava — Рудна Глава Administration Pays  Serbie …   Wikipédia en Français

  • Monastère de Privina Glava — Le monastère de Privina Glava Présentation Nom local Манастир Привина Глава Manastir Privina Glava …   Wikipédia en Français

  • Site archéologique de Rudna Glava — Археолошки локалитет Рудна Глава/Arheološki lokalitet Rudna Glava Localisation Pays …   Wikipédia en Français

  • Kruseva Glava — Kruševa Glava Kruševa Glava Крушева Глава [[Image:|100px|center|Blason]] [[Image:|100px|center|Drapaeau]] Héraldique Drapeau …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”