sàndučić

sàndučić
sàndučić m {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}dem. {{c=0}}i {{/c}}hip. {{c=0}}od sanduk 2. {{001f}}{{/c}}(+ potenc.) {{c=0}}posebno izrađena kutija raznih oblika i materijala namijenjena različitim svrhama {{/c}}[poštanski ∼; oglasni ∼; ∼ za pisma]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}kašeta{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • sandučić — sàndučić m DEFINICIJA 1. dem. i hip. od sanduk 2. [i] (+ potenc.)[/i] posebno izrađena kutija raznih oblika i materijala namijenjena različitim svrhama [poštanski sandučić; oglasni sandučić; sandučić za pisma]; kašeta ETIMOLOGIJA vidi sanduk …   Hrvatski jezični portal

  • Truhelka — Jagoda Truhelka (* 5. Februar 1864 in Osijek; † 17. Dezember 1957 in Zagreb, Jugoslawien) war eine kroatische Pädagogin und Schriftstellerin für Kinder und Jugendliche.[1] Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Schaffensperiode …   Deutsch Wikipedia

  • Jagoda Truhelka — (* 5. Februar 1864 in Osijek; † 17. Dezember 1957 in Zagreb, Jugoslawien) war eine kroatische Pädagogin und Schriftstellerin für Kinder und Jugendliche. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Schaffensperiode 3 …   Deutsch Wikipedia

  • Hrvatska pošta — Boîte aux lettres à Zagreb Siège social …   Wikipédia en Français

  • báciti — (koga, što) svrš. 〈prez. bȃcīm, pril. pr. īvši, prid. trp. bȃčen〉 1. {{001f}}zamahom i puštanjem iz ruke promijeniti mjesto čemu ili komu [∼ kamen iz ruke]; hititi, hitnuti, vrći 2. {{001f}}razg. otjerati, odstraniti, ukloniti [∼ u zapećak] 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • impostírati — (što) dv. 〈prez. impòstīrām, prid. trp. impòstīrān, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}uložiti/ulagati pismo ili sličnu pošiljku u sandučić i poslati poštom, dati/davati ga na poštu radi otpreme 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jȁrula — ž reg. lijeha (može biti i sandučić) u kojoj je posađeno cvijeće …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kàšeta — ž reg. 1. {{001f}}sandučić, {{001f}}{{c=1}}usp. 2. {{001f}}posebno izrađen sanduk u koji se smješta ulovljena riba (ob. morska koju love ribari s broda) 3. {{001f}}rešetkasti sanduk za transport pića [∼ piva; ∼ vina]; kašun, gajba ✧ {{001f}}mlet …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lȅtvarica — ž sandučić od letvica, služi za prijenos voća i povrća …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȍštanskī — pȍštansk|ī prid. koji se odnosi na poštu ∆ {{001f}}∼a uputnica novčana uputnica kojom se dostavlja novac primaocu tako da pošiljalac u jednoj pošti uplati, a druga pošta isplati primaocu; ∼i broj šifra od brojeva ili slova, ili kombinacija i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”