svìlina

svìlina
svìlina ž bot. {{c=0}}morska trava (Zostera marina) iz porodice Potamogetonaceae{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • svilina — svìlina ž DEFINICIJA bot. morska trava (Zostera marina) iz porodice Potamogetonaceae ETIMOLOGIJA v. svila …   Hrvatski jezični portal

  • svilinti — svìlinti ( yti K; CII366), ina, ino K, Š, DŽ, KŽ; Rtr caus. svilti. 1. tr. R, MŽ, Sut, KBII190, M, L, NdŽ deginti, skrudinti: Nuorūka jam svilina pirštus rš. Nuvijus botagą, nereikia jį svilinti, nes bus arkliai kūdi LTR(Slk). Purvelį svilinti N …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dėmė — 1 dėmė̃ sf. (4) 1. sutepta, suteršta vieta: Iš kur ta dėmė̃ ant skarelės atsirado? Jnšk. Ištrink šitą dė̃mę J.Jabl. Ant rūbo esti dė̃mės Kp. 2. prk. nuodėmė, yda: Žmogus be kokios dėmė̃s (nekaltas) Jnšk. Palaimintas žmogus, kurs atrastas be dėmės …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dūmai — sm. pl. (1); SD121, H degančio daikto kylančios dujos su ne visai sudegusiomis anglies dalelėmis: Dūmai aukštyn keliasi, tai bus pagada Ps. Atidaryk aukštinį, kad dūmai prasiveržtų Grž. Egliniai dūmai kartesni, alksniniai – saldesni, neužtroškina …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gėda — sf. (1), gėdà (3) 1. negarbė, sarmata: Taip pasidarė nesmagu, jog net skruostai užkaito iš gėdos rš. Man tų ašarų visai negėda, jos – kaip kraujas iš gyvos žaizdos S.Nėr. Nelaisvės gėda baisiau už mirtį rš. Ir šinlu, ir šanlu iš gėdos, neturiu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • koktu — kõktu adv., koktù; N, MŽ1150 kaip; kaip yra: Kõktu tau bus? K. Kaip (kõktu) dūšiai (širdžiai) yra KII209. Tu dar nebandei, koktù, kad stengiasi margis ar nusiminęs žalis tik vos vos rėplinėja K.Donel. Mislyk tik, koktù tau būtų, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • minkštagrūdis — minkštagrū̃dis, ė adj. (2) turintis minkštus grūdus: Piemens svilina varpas minkštagrūdes, paskui trina jas ir valgo grūdus J.Jabl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mylė — 2 mylė̃ sf. (4) K, mỹlė (2) Vkš, KI11; R žr. mylia: Dėkuo, dėkuo, gaideli! bėgsiu rytą šešias mylès žąsienos ieškoti Vkš. O Mykols darže taip smarkiai svilina kuilį, kad per mỹlę dūmai nei debesiai pasikėlę K.Donel …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pipiras — pipìras (sen. rus. пьпьpъ) sm. (2) K, J 1. SD248, R bot. pietų kraštų augalas, kurio smulkūs vaisiai turi tam tikrą aštrų skonį: Juodasis pipiras (Piper nigrum) LBŽ. Pipìro (pipirmedžio) pypkė nedega Krkn. ║ ppr. pl. to augalo vaisius,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • primoklinti — 1 primõklinti intr. pamažu, sunkiai, nerangiai prieiti, prikėblinti: Primõklino ir stovi – gal nematęs, kaip kiaulę svilina Ds. moklinti; apmoklinti; atmoklinti; įmoklinti; išmoklinti; numoklinti; parmoklinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”