svȅvlāst

svȅvlāst
svȅvlāst ž 〈I -i/-šću〉 {{c=0}}potpuna vlast, vlast koja se provodi nad svim segmentima društva, koja sve obuhvaća, koja se prostire na sve{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • sve — svȅ DEFINICIJA označava 1. zam. <G svèga, D L svèmu, I svȋm> a. potpuno obuhvaćanje svih dijelova cjeline, pojedinosti ili cjeline bez ostatka [uzimam sve] b. (u raznim kontekstima) pejor. u zn. svi (ovi) ljudi koje vidimo, o kojima… …   Hrvatski jezični portal

  • svȅ — označava 1. {{001f}}zam. 〈G svèga, D L svèmu, I svîm〉 a. {{001f}}potpuno obuhvaćanje svih dijelova cjeline, pojedinosti ili cjeline bez ostatka [uzimam ∼] b. {{001f}}(u raznim kontekstima) pejor. u zn. svi (ovi) ljudi koje vidimo, o kojima… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svȅmoćnīštvo — sr osobine, ovlasti i vlast svemoćnika; svemoć …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svevlast — svȅvlāst ž <I i/ šću> DEFINICIJA potpuna vlast, vlast koja se provodi nad svim segmentima društva, koja sve obuhvaća, koja se prostire na sve ETIMOLOGIJA sve + v. vladati, vlast …   Hrvatski jezični portal

  • sȁv — (svȁ ž, svȅ sr) prid. zam. 〈G svèga, A svèga/sȁv (za neživo), D svèmu, L svȅm/svèmu, I svîm/svíme〉 1. {{001f}}koji je bez iznimke [∼ svijet; svi ljudi; sve plemstvo] {{c=1}}= {{001f}}{{ref}}cjelokupan, sveukupan {{/ref}}2. {{001f}}cio, čitav… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Bôg — (bôg) m 〈V Bȍže, N mn bògovi/bȍzi jez. knjiž.〉 1. {{001f}}rel. a. {{001f}}stvoritelj ukupnog materijalnog i duhovnog svijeta b. {{001f}}gospodar prirode ili dijela prirode i dijela duhovnog svijeta (Perun, Mars) 2. {{001f}}pren. razg. moćna… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Bog — Bȏg (bȏg) m <V Bȍže, N mn bògovi/bȍzi jez. knjiž.> DEFINICIJA 1. rel. a. stvoritelj ukupnog materijalnog i duhovnog svijeta b. gospodar prirode ili dijela prirode i dijela duhovnog svijeta (Perun, Mars) 2. pren. razg. moćna osoba, sila,… …   Hrvatski jezični portal

  • sav — sȁv (svȁ ž, svȅ sr) zam. prid. <G svèga, A svèga/sȁv (za neživo), D svèmu, L svȅm/svèmu, I svȋm/svíme> DEFINICIJA 1. koji je bez iznimke [sav svijet; svi ljudi; sve plemstvo]; cjelokupan 2. cio, čitav shvaćen u cjelini [sve selo… …   Hrvatski jezični portal

  • partitokràcija — ž pol. 1. {{001f}}u totalitarističkim režimima i diktaturama jednostranačka vlast, vlast jedne političke stranke koja provodi svoju volju kroz sve političke institucije 2. {{001f}}u višestranačkim državnim sustavima, vlast jedne stranke ili… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • štȍ — 〈G čèga, D L čèmu, A štȍ, I čîm/číme〉 1. {{001f}}zam. a. {{001f}}(upitna) nepoznate stvari, pojave ili pojmove [∼ je to?]; šta b. {{001f}}(odnosna) (+ ga/ju) odnosi se na spomenutu ili poznatu imenicu u zn. onaj koji, ona koja [čovjek ∼ dobro… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”