supròtstaviti

supròtstaviti
supròtstaviti (što, se) svrš. prez. supròtstavīm (se), pril. pr. -īvši (se), prid. trp. supròtstavljen〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(se) {{c=0}}usprotiviti se komu ili čemu, postaviti se u položaj onoga koji se opire, koji je u položaju protivnika, neprijatelja ili suparnika {{/c}}[∼ se mišljenju; ∼ se agresoru; ∼ se protivničkoj momčadi] {{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}(što) {{c=0}}postaviti što kao oprečan pojam ili suprotnost čemu, postaviti što kao predmet ili ideju koja se uspoređuje između dvojega, usporediti kao opreku{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • suprotstaviti — supròtstaviti svrš. <prez. supròtstavīm, pril. pr. īvši, prid. trp. supròtstavljen> DEFINICIJA 1. (se) usprotiviti se komu ili čemu, postaviti se u položaj onoga koji se opire, koji je u položaju protivnika, neprijatelja ili suparnika… …   Hrvatski jezični portal

  • suprotstavljati — supròtstavljati (se, što) nesvrš. <prez. supròtstavljām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. suprotstaviti ETIMOLOGIJA vidi suprotstaviti …   Hrvatski jezični portal

  • gòvedo — sr 〈G mn gȍvēdā〉 1. {{001f}}opći naziv za bika, vola, kravu i tele (od domaćih životinja) [indijsko ∼] 2. {{001f}}pren. pejor. vrlo glupa osoba 3. {{001f}}〈mn〉 zool. porodica preživača (Bovidae) iz reda parnoprstaša ⃞ {{001f}}(to je) nijemo ∼,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nèsmīljen — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji nema milosti; nemilosrdan [∼ u postupcima] 2. {{001f}}koji je neprijeporan, kojemu se nemoguće suprotstaviti [∼a činjenica] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pòklati — (koga, što, se) svrš. 〈prez. pòkoljēm (se), pril. pr. āvši (se), imp. pokòlji (se), prid. trp. pȍklān〉 1. {{001f}}(koga, što) sve redom zaklati, {{c=1}}usp. {{ref}}klati{{/ref}} 2. {{001f}}(se) (dosl.) međusobno se poubijati hladnim oružjem 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • reagírati — (na što) dv. 〈prez. reàgīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}pokazati reakciju, odgovoriti/odgovarati, odazvati se na poticaj primljen izvana 2. {{001f}}pružiti/pružati otpor, suprotstaviti/suprotstavljati se,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • spòrječkati se — svrš. 〈prez. ām se, pril. pr. āvši se, prid. rad. spòrječkao se〉 riječima doći do neslaganja, suprotstaviti se oprečnim mišljenjima s primjesom oštrijeg neslaganja, međusobno uputiti oštrije riječi …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • stȁti — (∅) svrš. 〈prez. stȁnēm, pril. pr. stȃvši, imp. stȁni, aor. stȁdoh〉 1. {{001f}}zaustaviti se nakon hodanja, vožnje itd. [svako vozilo mora ∼ ispred pješačkog prelaza; ∼ pred izlogom] 2. {{001f}}a. {{001f}}postaviti se u uspravan položaj;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • supròtstavljati — (se, što) nesvrš. 〈prez. supròtstavljām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}suprotstaviti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sporječkati — spòrječkati se svrš. <prez. ām se, pril. pr. āvši se, prid. rad. spòrječkao se> DEFINICIJA riječima doći do neslaganja, suprotstaviti se oprečnim mišljenjima s primjesom oštrijeg neslaganja, međusobno uputiti oštrije riječi ETIMOLOGIJA s… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”