suglásiti se

suglásiti se
suglásiti se svrš. prez. sùglāsīm se, pril. pr. -īvši se, prid. trp. suglásio se〉 {{c=0}}postići suglasnost, složiti se{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • suglasiti — suglásiti se svrš. <prez. sùglāsīm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. suglásio se> DEFINICIJA postići suglasnost, složiti se ETIMOLOGIJA su + v. glas …   Hrvatski jezični portal

  • prìhvatiti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. īm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. prìhvaćen〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}uzeti što od onoga koji daje ili predaje [∼ kovčeg] b. {{001f}}primiti na sebe, preuzeti, ponijeti [∼ obvezu] c. {{001f}}primiti kao… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • suglasnost — sùglasnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA 1. svojstvo, čin, postupak ili stav onoga koji je suglasan [biti u suglasnosti (s kim, s čim) biti u skladu, biti usklađen; dati (komu) suglasnost suglasiti se posebnom odlukom, izjavom ili… …   Hrvatski jezični portal

  • suglasivati — suglasívati se nesvrš. <prez. suglàsujēm se, pril. sad. sujūći se, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. suglasiti ETIMOLOGIJA vidi suglasiti …   Hrvatski jezični portal

  • prihvatiti — prìhvatiti svrš. <prez. īm, pril. pr. īvši, prid. trp. prìhvaćen> DEFINICIJA 1. (što) a. uzeti što od onoga koji daje ili predaje [prihvatiti kovčeg; prihvatiti mjenicu svojim potpisom jamčiti da će mjenica biti plaćena] b. primiti na sebe …   Hrvatski jezični portal

  • prihvàtljiv — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji se može prihvatiti; primljiv 2. {{001f}}s kojim je moguće složiti se ili suglasiti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • privòljeti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. prìvolīm (se), pril. pr. ēvši (se), prid. trp. prìvoljen〉 1. {{001f}}(koga) nagovoriti, navesti koga, pobuditi želju da učini što, da pristane na što 2. {{001f}}(na što) pristati, složiti se, suglasiti se s čim 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • slòžiti — (što, se) svrš. 〈prez. slȍžīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. slȍžen〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}određenim redom položiti na jedno mjesto više predmeta; poredati [∼ knjige] b. {{001f}}saviti što u određeni oblik [∼ jedra; ∼ rublje; ∼… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • solidarizírati — (se) (s kim, s čim) dv. 〈prez. solidarìzīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje〉 suglasiti se, složiti se/slagati se s kim u čemu, stati na čiju stranu, dati/davati podršku [∼ sa socijalno ugroženima] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • suglasívati se — nesvrš. 〈prez. suglàsujēm se, pril. sad. sujūći se, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}suglasiti se{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”