bȅsmīsao

bȅsmīsao
bȅsmīs|ao m 〈G -sla, N mn -sli〉 {{c=0}}1. {{001f}}ono što nema smisla; besmislenost 2. {{001f}}{{/c}}pren., {{c=1}}v. {{ref}}besmislica{{/ref}}
{{/c}}{{c=0}}⃞ {{001f}}{{/c}}do ∼la {{c=0}}do apsurda, preko mjere, pretjerano ad absurdum{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • smisao — smȋsao m <G sla, N mn smìslovi> DEFINICIJA 1. a. značenje čega [smisao riječi; u punom (pravom) smislu (riječi) upravo ono što znači riječ kojom će se što nazvati ili koja slijedi] b. ukupnost vrijednosti i svrhe čega [smisao života; nema… …   Hrvatski jezični portal

  • smîsao — smîs|ao m 〈G sla, N mn smìslovi〉 1. {{001f}}a. {{001f}}značenje čega [∼ao riječi; u punom (pravom) ∼lu (riječi) upravo ono što znači riječ kojom će se što nazvati ili koja slijedi] b. {{001f}}ukupnost vrijednosti i svrhe čega [∼ao života; nema… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pòdtekstnī — prid. koji pripada, koji se odnosi na podtekst [∼ smisao = smisao iz podteksta; smisao u podtekstu] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • podtekstni — pòdtekstnī prid. DEFINICIJA koji pripada, koji se odnosi na podtekst [podtekstni smisao = smisao iz podteksta; smisao u podtekstu] ETIMOLOGIJA vidi podtekst …   Hrvatski jezični portal

  • Davor Slamnig — (Zagreb, 13 March 1956) is a Croatian writer and musician Contents 1 Biography 2 Writing career 3 Musical career 4 …   Wikipedia

  • hȕmor — m 1. {{001f}}smisao ili sposobnost da se uoči smiješna strana događaja i situacija, smisao za komično [imati osjećaj za ∼] 2. {{001f}}oblik šaljive ironije, oblikovanje komičnih doživljaja svijeta u dosjetke, šale, stalne oznake (nadimke) ili… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kázati — (komu, što) svrš. 〈prez. kȃžēm, pril. pr. āvši, imp. káži, prid. trp. kȃzān〉 1. {{001f}}riječima izraziti; reći, spomenuti, imenovati, priopćiti, zapovjediti, izjaviti, obznaniti [kad ti ja kažem; kako ljudi kažu] 2. {{001f}}pren. izraziti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȃđen — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}kojega je tko našao [∼ predmet predmet koji je netko izgubio, a drugi ugledao], {{c=1}}usp. {{ref}}naći{{/ref}} 2. {{001f}}koji je našao smisao života, koji je našao smisao čega ili u čemu, koji je izabrao pravi put ili… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȃđenōst — ž osobina, stanje ili raspoloženje onoga koji je našao smisao života, koji je našao smisao u čemu, koji je u čemu nađen (2) i zadovoljan [njegova ∼ = on je nađen] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • razùmjeti — (koga, što, se) dv. 〈prez. razùmijēm (se), pril. pr. ēvši (se), prid. rad. razùmio (se)〉 1. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}shvatiti, shvaćati smisao, značenje, sadržaj, bit čega; pojmiti, poimati, proniknuti, pronicati u smisao [∼ govornika; ∼… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”