bȁklja

bȁklja
bȁklja ž 〈G mn bȁkāljā/-ī〉 {{c=0}}1. {{001f}}štap ovijen lako gorećim (smolastim, voštanim) tvarima ili punjen gorivom koji se, zapaljen, nosi u ruci; buktinja, luč, zublja {{/c}}[olimpijska ∼] {{c=0}}2. {{001f}}plamen tomu nalik (spaljivanje otpadne tvari u rafinerijama) 3. {{001f}}{{/c}}mn astron. {{c=0}}svijetla područja koja okružuju Sunčeve pjege, imaju veću gustoću i temperaturu od okolne plazme{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • kljȁkavac — m (kljȁkavica ž) 〈G āvca, V āvče, N mn āvci〉 onaj koji je kljakav …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kljȁkav — prid. 〈odr. ī〉, {{c=1}}v. {{ref}}kljast{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kljȁkavo — pril. 1. {{001f}}hromo 2. {{001f}}pejor. loše, jadno (što učiniti) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kljȁst — prid. 〈odr. ī〉 razg. ekspr. koji nema dijela tijela; sakat, osakaćen, kljakav …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Dȕklja — ž geogr. pov. srednjovjekovno područje oko Skadarskog jezera (od Boke kotorske do Bojane i Drima) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bȑklja — ž 〈G mn ī〉 poprečna greda na nekom prijelazu koja se diže i spušta; branik, rampa …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kı̏klja — (kı̏kla) ž 〈G mn kîkljā〉 reg. 1. {{001f}}suknja 2. {{001f}}meton. ženska osoba ✧ {{001f}}njem …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mȁklja — ž 〈G mn kāljā/ ī〉 alat u obliku blago savinutog sječiva i s dršcima s oba kraja služi za izrađivanje dugā za bačve …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tȁklja — ž 〈G mn tȁkāljā/ ī〉, {{c=1}}v. {{ref}}tačka{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tȑklja — ž 〈G mn tȑkāljā/ ī〉 1. {{001f}}deblo stabla s granama odrezano i okresano tako da služi kao vješalica ili za spuštanje u bunar ili u čatrnju 2. {{001f}}štap kojim se udara klis tako da odskoči s rupe i prečage …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”